Anasayfa / Pratik Bilgiler / SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık prim ve hizmet belgesinin işten çıkış nedeni bölümüne, ay içinde işten ayrılan veya çıkarılan sigortalıların işten çıkış nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 15 numaralı alanına da işten ayrılma / çıkarılma nedeni olarak sigortalının durumuna uygun olanı yazılır.

İşten Çıkış Nedeni

İşten Çıkış Kodu
Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi01
Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi02
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)03
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi04
Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi05
Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle08
Malulen emeklilik nedeniyle09
Ölüm10
İş kazası sonucu ölüm11
Kadın işçinin evlenmesi13
Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması14
Toplu işçi çıkarma15
Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli16
İşyerinin kapanması17
İşin sona ermesi18
Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)19
Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)20
Statü değişikliği21
Diğer nedenler22
İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih23
İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih24
İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih25
Disiplin Kurulu kararı ile fesih26
İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih27
İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih28
İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih29
Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)30
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih31
4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih32
Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi33
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih34
Doğum nedeniyle işten ayrılma36