Anasayfa / Haber / SGK İşyeri Ortam Analizi ve Risk Değerlendirme Raporlarını İsteyecek

SGK İşyeri Ortam Analizi ve Risk Değerlendirme Raporlarını İsteyecek

Sponsorlu Bağlantılar

İş Kazası İnceleme ve Soruşturmalarına Önemli Sınırlamalar Getirildi” başlıklı haberimizde, Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımladığı 2013-31 sayılı ve “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Soruşturmaları” konulu Genelge ile iş kazası ve meslek hastalığı konusunda önemli düzenlemeler yapıldığını belirtmiştik.

Aynı Genelge uyarınca;

Bakanlık iş müfettişlerinin mevzuatları gereği işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı yönünde düzenlemek zorunda oldukları denetim raporlarından, sigortalının meslekle kazanma gücü kayıp oranının tespiti için gerekli ortam analiz raporlarının, risk değerlendirme raporlarından iş kazası ve meslek hastalığı vakaları ile ilgili olanların, ilgili birimlerce Kurum sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmesi gerekecek.

Meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti için gerekli olan; risk durumlarına göre yıllık, altı ayda bir veya daha kısa sürelerde düzenlenmesi zorunlu işyeri ortam analizlerinin, risk analizlerinin ya da işyerine ait çalışma ortamı ile ilgili diğer bilgilerin yer aldığı iş güvenliği uzmanları veya iş müfettişleri tarafından düzenlen raporların sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerine gönderilmemesi durumunda, söz konusu ortam analizi raporları veya risk değerlendirmesi raporları, Kurum tarafından işverenlerden veya çalışma bölge müdürlüklerinin yerini alan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden yazıyla istenecek.

Risk analizi ve değerlendirmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yönünü daha önce “SGK Risk Değerlendirmesinin Neresinde?” başlıklı yazımızda belirtmiştik.