Anasayfa / Haber / SGK Kayıp İşsizlik Sigortası Primi Haberleriyle İlgili Açıklama Yaptı

SGK Kayıp İşsizlik Sigortası Primi Haberleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Sponsorlu Bağlantılar

Mevzuat gereği İşsizlik Sigortası primleri diğer sigorta primleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmekte, Sosyal Güvenlik Kurumu da bu primleri İŞKUR bünyesinde yer alan İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yazılı ve görsel basında, SGK tarafından tahsil edilen 246 milyon tutarındaki işsizlik sigortası prim gelirlerinin İŞKUR’un İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmadığı yönünde haberler yer almıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu haberlerde belirtilen hususlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Kurumun konuya ilişkin açıklamasında; söz konusu haberlere dayanak olan 2013 yılı Türkiye İş Kurumu Sayıştay Denetim Raporunda, 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu mali tablolarına göre 800.02.02.01.01 no’lu genel sağlık sigortası bütçe tahsilat tutarı üzerinden İŞKUR’a eksik tahsilat gönderildiği bilgilerine yer verildiği, ancak söz konusu hesaba kaydedilen prim tutarlarının tümünde işsizlik sigortası primi ilişkisi bulunmadığı, bu nedenle bu hesap üzerinden oranlama yapmak suretiyle işsizlik sigortası prim tahsilat tutarının bulunmasına imkân olmadığı, konuyla ilgili olarak İŞKUR Genel Müdürlüğüne ayrıntılı bilgi verildiği, İŞKUR’a aktarılmamış vadesi geçmiş işsizlik sigortası prim alacağı bulunmadığı bilgilerine yer verildi.

Kurum açıklamasında ayrıca işsizlik sigortası prim gelirlerinin İŞKUR’a aktarılmasıyla ilgili süreç de anlatıldı.

Buna göre, aylık bildirgeler Kurumun e-bildirge sisteminden işverenler tarafından her ay elektronik ortamda beyan edilmekte, sigortalılar adına beyan edilen sigorta primine esas kazançlara bağlı olarak tahakkuk ettirilen prim tutarları Kurumun anlaşmalı olduğu kamu bankaları, özel milli bankalar ve PTT Bank aracılığı ile borca dayalı ve on-line olarak işverenler ve diğer ilgililerden tahsil edilmektedir. Bu şekilde tahsil edilen tutarlar elektronik ortamda borç türü bazında muhasebe kayıtlarına alınmakta, işsizlik sigortası prim aslı işsizlik sigortası fon hesabına, işsizlik sigortası prim gecikme zammı tutarı ise işsizlik sigortası gecikme zammı fon hesabına kaydedilmektedir. Ay içerisinde bu şekilde hesaplara kaydedilen tutarlar ise ertesi ayın 15’inde işsizlik sigortası fonunun banka hesabına aktarılmaktadır.