Anasayfa / Haber / SGK Mali Tatille İlgili Duyuru Yayımladı

SGK Mali Tatille İlgili Duyuru Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

2013 yılı mali tatilin 2 Temmuz 2013 Salı günü başladığını daha önce “2013 Mali Tatil Başlıyor” başlıklı haberde belirtmiştik. Mali tatilin sonuna yaklaşılması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü konuya ilişkin olarak bir duyuru yayımladı.

Söz konusu duyuruda;

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna istinaden her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olduğu, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başladığı,

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni ve idari sürelerin, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayıldığı, malî tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise bu sürenin resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzadığı,

Bu çerçevede, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri hariç olmak üzere, yasal verilme süresi 2-27 Temmuz arasında sona eren belgelerin, 27 Temmuz 2013 tarihinin resmi tatil olması nedeniyle 29 Temmuz 2013 tarihine kadar verilmesi halinde, bu belgelerin yasal süresi içinde Kuruma verilmiş sayılacağı,

açıklamalarına yer verildi.