Anasayfa / Emeklilik / SGK Maluliyet Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yaptı

SGK Maluliyet Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yaptı

Sponsorlu Bağlantılar

11 Eylül 2014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu işlem ve uygulamalarının anayasası olan 5510 sayılı Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmıştı (Bkz. 6552 Sayılı Torba Yasa Özel). Sosyal Güvenlik Kurumu hem 6552 sayılı Kanun değişikliklerine uyumlu hale getirmek hem de uygulamada yaşanan bazı sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı ve yapılan değişiklikler 18 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin güncel haline Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şunlar;

  • Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul (ağır engelli) çocuğu olan kadın sigortalılara ilave prim ödeme gün sayısı eklenmesi ve bu sürenin emeklilik için gerekli yaştan düşülmesine esas olmak üzere; çocukların başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik hali tespiti, Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yerine Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılacak.
  • Sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaçlık hallerini düzenleyen 12. maddede sayılan uzuv (el, kol, bacak) kayıpları hallerine, “veya yok hükmünde olması” ibaresi eklendi. Dolayısıyla artık uzuv kaybı olmasa da bu uzuvların tam olarak işlevini yitirmiş olması da aynı kapsamda değerlendirilecek, yani başka birini sürekli bakımına muhtaçlık hali sayılabilecek.
  • Kurum sağlık kurulunca verilen kararlara karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz için Kanunda süre şartı olmaması ve uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle kaldırılması, yönetmelikte yer alan 6 ay içinde itiraz edilmesi şartı kaldırıldı.
  • Kanser tanısı konularak tedavi altına alınan sigortalılara, hastalıklarının evresine bakılmaksızın 18 ay süre ile maluliyet hakkı tanınmış olmakla birlikte, yönetmelikte maluliyet başlangıç tarihinin teşhis tarihi olarak yer alması sebebiyle, uygulamada bu hakkın teşhisten sonra müracaatın uzamasına bağlı olarak yeterince kullanılamaması nedeniyle, bu durumdaki hastaların maluliyet başlangıç tarihi “talebe istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihi” olarak değiştirildi. Dolaysıyla bu hastalarda maluliyet başlangıç tarihi olarak teşhis tarihi değil, sağlık kurulu raporu tarihi esas alınacak.

Maluliyet ve malullük aylığı ile ilgili ayrıntılı bilgiye; Malullük Sigortası – Malul Sayılma ve Aylık Bağlanmasının Şartları – Kontrol Muayenesi ve Diğer Konular, İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Malullük Aylığı, Malullük Aylığının Kapsamı Genişletildi başlıklı yazılardan ulaşabilirsiniz.