Anasayfa / Eski Haberler / SGK Müdürlüklerinin Hangi Başvuruyu Hangi Sürede Sonuçlandırması Gerektiği Belirlendi

SGK Müdürlüklerinin Hangi Başvuruyu Hangi Sürede Sonuçlandırması Gerektiği Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda bürokrasinin fazlalılığı, işlemlerin uzun sürmesi, başvuruların geç sonuçlanması hizmet alanların mağduriyetine ve yakınmalarına neden olduğundan; bürokratik işlemlerin azaltılması, gereksiz yazışmaların kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde son yıllarda bazı iyileştirme ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılarak 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’tir. Hatta bu çerçevede 3/4/2012 ve 4/4/2012 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan yönetmeliklerle bir çok yönetmelikte değişiklik yapılmıştır (4/4/2012 tarihli haber).

Sosyal Güvenlik Kurumu da “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince hazırlanan Kamu Hizmet Standartları Tablolarını güncelleyerek Kurumun İnternet sayfasında Kurumsal /Verilen Hizmetler bölümünde yayımladı. Ayrıca bu bölümde yer alan hizmet standartları tabloları hizmeti doğrudan sunan birimlerce vatandaşların kolayca görebileceği panolarda Yönetmeliğe uygun olarak ilan edileceği gibi, İl Müdürlükleri web sayfalarında da aynı tablolar yayımlanacak.

Öte yandan isteyen, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/verilen_hizmetler/ linkinden ulaşacağı sayfada açılan Türkiye haritası üzerinde ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünün bulunduğu ilin üzerine tıklayarak, o ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne ait hizmet standartları tablosunu görüntüleyebilecek. Söz konusu tablodan, o ildeki soysal güvenlik il müdürlüğü ile merkez müdürlüklerinde (ilçelerde bulunanlar da dahil), hangi başvurunun kaç gün içerisinde sonuçlandırılacağını, hangi başvurulardan hangi belgelerin isteneceğini görebilecek.

Başvuru esnasında tabloda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin tabloda belirtilen sürede tamamlanmaması veya tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda tablonun altında belirtilen ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvuruda bulunulabilecek. (www.isvesosyalguvenlik.com)