Anasayfa / SGK / SGK Ödenmiş Primleri Hangi Hallerde İade Eder ?

SGK Ödenmiş Primleri Hangi Hallerde İade Eder ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen sigorta primleri sadece aşağıda belirtilen hallerde iade edilir.

– Yaşlılık toptan ödemesi

– Hizmet borçlanması kapsamında ödenen primlerin geri alınması

– Yanlış ve yersiz alınan primlerin iadesi,

Yaşlılık Toptan Ödemesi

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca; çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim gününün veya sigortalılık süresinin yetersiz olması nedeniyle aylık bağlanamayan sigortalıya kendi adına ödenen primler istemesi halinde toptan ödeme şeklinde iade edilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Toptan Ödeme Nedir – Kimlere Toptan Ödeme Yapılır ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Hizmet Borçlanması Primlerinin İadesi

Askerlik, yurtdışı, doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmalarında, borçlanma yapılan hizmetle ilgili olarak kişiye aylık bağlanmamışsa, istemesi halinde borçlanma kapsamında ödediği sigorta priminin tamamı iade edilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi Hizmet Borçlanması İçin Ödenmiş Olan Prim Geri Alınabilir mi ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Yanlış veya Yersiz Olarak Alınan Primlerin İadesi

5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde; yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primlerin, alındıkları tarihten 10 yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verileceği belirtilmiştir. Burada kanuni faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanacaktır. Primini kendi ödeyen kişilerin prim iadelerinde Kuruma borcu olup olmadığı kontrol edilecek, eğer borcu yoksa yanlış ve yersiz olarak alınmış olan prim iade edilecektir.

Ayrıca 6098 sayılı Kanunun 81 inci maddesi hükmü saklıdır. Geri istenememe başlıklı söz konusu 81 inci maddede: hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şeyin geri istenemeyeceği, ancak açılan davada hâkimin bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu madde uyarınca örneğin sahte sigortalılık kapsamında ödenmiş olan sigorta primleri, söz konusu sigortalılık iptal edilse dahi iade edilmeyebilecek, Kuruma gelir kaydedilebilecektir. (isvesosyalguvenlik.com)