Anasayfa / Soru - Cevap / SGK Para Cezalarında Zamanaşımı Hangi Hallerde 5 Hangi Hallerde 10 Yıldır ?

SGK Para Cezalarında Zamanaşımı Hangi Hallerde 5 Hangi Hallerde 10 Yıldır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezalarında uygulanan zaman aşımı süresi bakımından iki ayrı dönem vardır.

Birincisi Sosyal Güvenlik Reformundan önceki yani 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu dönemi, diğeri ise Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte başlayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dönemi.

506 sayılı Kanunun Kurumca Verilecek İdari Para Cezaları başlıklı 140 ıncı maddesinde, fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idarî para cezalarının zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiş, dolayısıyla idari para cezalarında zamanaşımı beş yıl olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun aynı konuya ilişkin 102 nci maddesinde ise İdarî para cezalarının on yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun esas itibariyle 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen bu bilgiler doğrultusunda; 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait filler için uygulanacak idari para cezalarında 5 yıllık, 1 Ekim 2008 tarihi veya sonrasına ait fiiller için uygulanacak idari para cezalarında 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir.

Ancak burada bazı özellikli durumlar vardır. Örneğin 2008 Eylül ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Ekim ayında verilmesi gerektiğinden, bu aya ait prim belgesinden dolayı uygulanacak idari para cezasında 5 yıl değil, 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir. Aynı şekilde işyeri yasal kayıt ve belgelerinin ibrazında da istenilen kayıt ve belgeler 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait olsa bile, ibraz etmeme veya geç ibraz etme fiili kayıt – belge istem yazısının tebliği edildiği tarihten itibaren 15 gün geçtikten sonra işlenmiş olacağından, kayıtlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra istenmişse yine uygulanacak idari para cezası için 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarında da zamanaşımı süresi 10 yıl olarak uygulanmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)