Anasayfa / Eski Haberler / SGK Primlerinin Kredi Kartı İle Ödenmesi Kolaylığı Getirildi

SGK Primlerinin Kredi Kartı İle Ödenmesi Kolaylığı Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarının ödenmesi/tahsili ile ilgili usul ve esaslar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ila 91 inci maddelerinde düzenlenmiş, ayrıca buna ilişkin olarak yönetmelik ve tebliğler çıkarılmıştır. Bunlardan biri de 27/09/2008 tarih – 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik’tir. Söz konusu yönetmeliğin “Özel ödeme şekilleri” başlıklı 11 inci maddesinde ödemenin kredi kartı ile de yapılacağı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumu tahsilatı artırmak, prim ödeme yükümlülerine ödemelerde kolaylık sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin olarak 28/04/2010 tarihinde “Prim Ödemelerinin Kredi Kartı İle Yapılabilmesi Konulu Açıklama” yayınlamıştır. Buna göre;

Kuruma prim ödeyecek yükümlüler cari aya ilişkin (vadesi/son ödeme günü geçmemiş) primlerini kredi kartı ile Kurumca anlaşma yapılan bankaların kredi kartlarıyla ödenebilecektir. Bu imkandan sigortalı çalıştıran işverenler, kendi nam ve hesabına çalışanlar (Bağ-Kurlular) ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla işverenler çalıştırdıkları sigortalılara ait, kendi adına ve hesabına çalışanlar (Bağ-Kurlular) kendilerine ait, isteğe bağlı sigortalılar kendilerine ait vadesi (son ödeme günü) geçmemiş primlerini aşağıda belirtilen bankalara kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Prim ödeme yükümlüleri, aşağıda belirtilen bankaların birinden edinmiş olduğu kredi kartı ile aynı bankanın alternatif dağıtım kanalları (internet bankacılığı, ATM gibi) aracılığı ile cari ay prim ödemelerini gerçekleştirebilecekleri gibi, ilgili bankanın kredi kartına verecekleri otomatik ödeme talimatı ile de prim ödemelerini yapabileceklerdir. Kredi kartı ile prim ödenmesinin, banka şubesinde yapılan prim tahsilatından herhangi bir farkı bulunmayacaktır.

Prim ödemelerinin kredi kartıyla yapılabileceği bankalar şunlardır; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Asya Katılım Bankası, Fortisbank, ING Bank, Turkısh Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası. Bu bankalarla Kurum 08/04/2010 tarihi itibariyle protokol imzalamış olup, diğer bankalara da protokol yapmaları konusunda çağrıda bulunmuştur. Kredi kartı ile prim tahsilatı protokolü imzalayan bu bankalardan bazıları söz konusu uygulamaya başlamış, diğer bankalar ise bilgi işlem alt yapılarını oluşturmasını müteakip uygulamaya geçeceklerdir. T.C. Ziraat Bankası tüm işlemlerde, Türkiye Garanti Bankası ise şimdilik kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için kredi kartı ile prim tahsilatı işlemlerine başlamıştır.

Prim ödeme yükümlüsünün kredi kartı ile yapacağı ödemelerdeki komisyon konusunda yapılan protokol çerçevesinde bankanın genel uygulaması geçerli olacaktır. Ancak bu komisyon cüzi tutarlarda olup, bankaya göre değişmekle birlikte, en fazla ödenen prim tutarının yüzde biri tutarında olacaktır. Bu komisyon, prim ödeme yükümlüsü tarafından bankaya ödenecektir. Mevzuata göre prim borçlarının son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde ilk ayda yaklaşık % 4 dolayında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu komisyon tutarının çok cüzi olduğu görülecektir. Ayrıca bankalar kredi kartı harcamalarında para puan uygulaması da yapmaktadır. Kurumun internet sayfasından da primlerin kredi kartıyla ödenebilmesi çalışmalarına başlanılmıştır.(www.isvesosyalguvenlik.com)