Anasayfa / Haber / SGK Rehberlik ve Bilgilendirme İçin Ayrı Müdürlükler Açacak

SGK Rehberlik ve Bilgilendirme İçin Ayrı Müdürlükler Açacak

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı, il müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden oluşuyor.

Sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezleri yanında, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezleri ve Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı illerde ayrıca sağlık sosyal güvenlik merkezleri yer alıyor. Nüfus sayısı az olan küçük ilçelerde ise Kurumun herhangi bir birimi bulunmuyor.

9 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler uyarınca, yukarıda belirtilen sosyal güvenlik merkezlerine ilaveten tüm illerde ve bazı ilçelerde ayrıca rehberlik sosyal güvenlik merkezleri kurulacak.

Rehberlik sosyal güvenlik merkezi;

– Sigortalı sayısı 1.800’den veya nüfusu 18.000’den az olmamak üzere, il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 50 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

– Sigortalı sayısı 3.000’den ve nüfusu 24.000’den az olmayan ilçelerde bir,

olmak üzere kurulabilecek.

Rehberlik sosyal güvenlik merkezi bünyesinde; öncelikle halkla ilişkiler servisi olacak. Ayrıca kısa vadeli sigortalar (İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortaları) servisi, sigortalı tescil ve hizmet servisi bulunacak. Bulunduğu ilçenin durumuna ve ihtiyaca göre başka servisler de kurulabilecek.

Halkla ilişkiler servisi Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen görevleri, sigortalı tescil ve hizmet servisi Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen görevleri, kısa vadeli sigortalar servisinin Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirecek. (isvesosyalguvenlik.com)