Anasayfa / Pratik Bilgiler / SGK Sigorta Prim Oranları

SGK Sigorta Prim Oranları

Sponsorlu Bağlantılar

SGK PRİM ORANLARI

(01.10.2008’den İtibaren)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)

2

2

Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası123
TOPLAM1522,537,5

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı

60 gün eklenecek işlerde

9

12

21

90 gün eklenecek işlerde

12,5

21,5

190 gün eklenecek işlerde

14

23

4/b Kapsamındaki Sigortalılar (Bağ-Kur’lular) İçin Prim Oranları

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)

1 – 6,5

(işyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre)

1/9/2013 tarihinden itibaren % 2

Genel Sağlık Sigortası

12,5
TOPLAM33,50 – 39

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için)

7,5

22,5 + 2

32

(4/b kapsamındakiler için)

2008 % 12

2009 % 13

2010 % 14

2011 % 15

Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin Genel Sağlık Sigortası Primi Oranı

12

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ORANLARI

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (%)

Genel Sağlık Sigortası Primi (%)

Toplam Prim (%)

20

12

32

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI

Yıllar

İşçi Payı

(%)

İşveren Payı

(%)

Devlet Payı

(%)

01.06.2000-31.12.2001

2

3

2

01.01.2002’den itibaren

1

2

1

SSK PRİM ORANLARI

(01.10.2008 tarihinden öncesi için)

Sigorta Kolu

İşçi Payı

(%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

1,5 – 7

1,5 – 7

Analık Sigortası

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Hastalık Sigortası(Aday Çırak ve Öğrenciler İçin)

2

2

4

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası(Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin)

9

13

22

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30