Anasayfa / Emeklilik / SGK Tahsis Uygulamalarındaki Değişikliklerle İlgili Genelge Yayımladı

SGK Tahsis Uygulamalarındaki Değişikliklerle İlgili Genelge Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalı ve hak sahiplerinin tahsis (emeklilik, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı) işlemleriyle ilgili usul ve esaslar genel hatlarıyla 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile belirlenmiş olup, uygulamanın ayrıntıları ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan tebliğ, genelge ve genel yazılarla belirlenmektedir. Kurum bu doğrultuda, 4/a (SSK) ve 4/b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin tahsis işlemleriyle ilgili usul ve esasların ayrıntılarını belirlemek üzere daha önce 22/7/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelgeyi yayımlamıştı. Ancak söz konusu Genelgeden sonra gerek mevzuatta, gerekse uygulamada, intibak uygulaması başta olmak üzere bazı değişiklikler yapıldığından, Kurum bu defa 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları konulu ve 22/06/2013 tarih – 2013/26 sayılı Genelgeyi yayımladı.

Söz konusu genelgeye Kurumun www.sgk.gov.tr adresindeki MEVZUAT/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşılabilir.

Bahse konu 2013/26 sayılı Genelgenin ana konu başlıkları aşağıda yer almaktadır:

1. İntibak İşlemleri

2. Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Durumlar

3. Aylık Başlangıç Tarihlerinin Tespiti

4. Kıdem Tazminatına Esas Yazı Verilmesi

5. 5510 Sayılı Kanunun 28 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamında Sevk Talebinde Bulunan Sigortalılar

6. Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulamaları

7. 4/1-(a) Kapsamında Aylık Bağlanmasına Hak Kazanıp 4/1-(b) Kapsamında Sigortalılığı Devam Edenler

8. Ölüm Gelir/Aylığı Bağlama İşlemleri

9. Rücu İşlemlerine Esas Tutarların MOSİP Sistemine Kaydedilmesi

10. Yetki Devri Kapsamında Devredilen Dosyalara Ölüm Aylığı veya Geliri Bağlama İşlemleri

11. 4/1-(a) Sigortalıları Yönünden 2008/Ekim Ayı Başından İtibaren Üç ve Üzeri Dosyadan Gelir veya Aylığa Hak Kazananlar

12. 5510 Sayılı Kanunun 39 uncu Madde Uygulaması

13. Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin “PTT”- Alo Post” ve “ PTT Kargo” ile Gönderilmesi

14. 6191 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İşlemler

15. Bankalarca Yapılan Banka Değişikliği İşlemleri

16. Tahsis Talebinden Sarfınazar Edilmesi

17. Ölüm Gelir/Aylığı Talebinde Bulunan Malul Çocuklar

18. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler