Anasayfa / Eski Haberler / SGK Yeşil Kartın Devir İşlemleri Hakkında Açıklama Yayımladı

SGK Yeşil Kartın Devir İşlemleri Hakkında Açıklama Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (05/12/2011 tarihli haber), 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi son fıkrası uyarınca 01/01/2012 tarihinde, 3816 sayılı Kanun yürürlükten kalkacak ve yeşil kart uygulaması sona erecek. Aynı Kanunun geçici 12 nci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca da 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart verilen ve verilecek kişiler durumlarında değişiklik olmaması kaydıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın 01/01/2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve artık bunların da sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, konuyla ilgili olarak 21/12/2011 tarihinde internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada özet olarak;

Yeşil kart sahibi olanlar ile yeşil kartlı olmayanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacağı,

1 Ocak 2012 tarihine kadar yeşil karttan yararlanma hakkı devam edeceği için, yeşil kart almak isteyenler ile yeşil kart sahibi olan ancak vize tarihini 1 Ocak 2012 tarihinden önce dolduranların, yeşil kart sağlık yardımlarından yararlanmak için Kaymakamlık ve Valiliklere başvurmaları gerektiği,

1 Ocak 2012 tarihinden sonra ise yeşil kartlı olmayanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası kaydının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen yapılacağı, bu kişilerin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerektiği,

bilgilerine yer verildi.