Anasayfa / Haber / SGK’dan İşverenlere İşe Giriş ve İşten Çıkış Uyarısı

SGK’dan İşverenlere İşe Giriş ve İşten Çıkış Uyarısı

Sponsorlu Bağlantılar

2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında işe girişi verilen sigortalı sayısında önemli artış meydana gelmesi, buna karşılık işe girişi verilen bu sigortalıların bir kısmına ait aylık prim ve hizmet belgesini verilmemesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu konuya ilişkin olarak işverenlere önemli uyarıda bulundu.

Kurumun söz konusu uyarısında;

– E bildirge üzerinden sigortalı işe giriş bildirgesi verildiği halde işe başlamayan sigortalılara ait işe giriş bildirgesinin işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta (e-bildirge) yoluyla iptal edilebileceği, bu süre geçtikten sonra ise işverenlerin ilgili müdürlüğe yazılı müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini her zaman sildirmelerinin mümkün olduğu,

– Yeni açılan yani (Kurumda işyeri dosyası yeni tescil edilen) işyerlerinde işe başlatılan ancak bir aylık süre dolmadan işten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar işverenlerce verilebileceği,

– İşten ayrılış bildirgesinin, işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde verilmesi gerekmekte olup, yanlışlıkla verilmiş olan işten ayrılış bildirgesinin bu on gün içinde e-sigorta yoluyla silebileceği,

– Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesinin istihdam sayılarının ve istihdam politikalarının belirlenmesinde takip edilen önemli kriterlerden biri olduğu, bu nedenle işverenlerin yanlış yaptıkları bildirimlerin düzeltilmesi hususunun büyük önem arzettiği,

belirtildi.

Aynı uyarı yazısında;  687 sayılı KHK ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17 nci madde kapsamında getirilen teşvikten (Bkz. İstihdam Seferberliği Kapsamında İşverenlere Sağlanacak Destekler) yararlanmak için, sigortalının işe girdiği tarihten en az bir gün önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerektiği,  bunun için de işverenlerin öncelikle Türkiye İş Kurumumun internet adresi üzerinden sigortalının “işsiz” olarak kaydını yaptırmaları daha sonra işe giriş bildirgesi düzenleyerek e-sigorta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gerektiği belirtildi. (isvesosyalguvenlik.com)