Anasayfa / Eski Haberler / SGK’nın Prim Gelirleri Emekli Aylıklarını Ödemeye Yetmiyor

SGK’nın Prim Gelirleri Emekli Aylıklarını Ödemeye Yetmiyor

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri olup, 160 milyar TL civarındaki 2012 yılı bütçesi 10 bakanlığın bütçesinin toplamını aşmaktadır. Kurumun en önemli gelir kaynağını sigorta primleri oluştururken, en önemli giderlerini ise emekli aylıkları ile sağlık ödemeleri oluşturmaktadır. Kurumun gelirleri giderlerini karşılamaya yetmediği için her yıl devlet bütçesinden Kuruma yüklü miktarda para transfer edilmekte, yani Kurumun açıkları Hazineden yapılan takviye ile kapatılmaktadır. 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna 52 milyar 685 milyon lira aktarılmış olup, 2010 ve 2011 yıllarında bütçeden aktarılan miktarlar da yüksek rakamlara ulaşmıştır. 2012 yılında da bütçeden SGK’ya yaklaşık 69 milyar TL (eski parayla 69 katrilyon) aktarılacağı tahmin edilmektedir.

Kurumun bu finansal açığının en önemli nedenleri; emekli aylığı alan kişi sayısının aktif sigortalı sayısına oranla çok yüksek olması, kayıt dışı istihdam yani sigortasız işçi çalıştırılması ve işçi ücretlerinin düşük gösterilmesi, sigorta primlerinin zamanında ödenmemesi, sağlık alanındaki yolsuzluklardır.

Kurumun 2012 yılı Şubat ayı istatistiklerine göre;

2012 yılı Şubat ayında Kurum toplam 17.291.842 aktif sigortalıdan prim alırken, dosya bazında toplam 9.346.471 kişiye emekli aylığı ödemiş, Aktif / Pasif oranı 1,87 olarak gerçekleşmiştir.

17.291.842 aktif sigortalıdan, 15.330.301 kişi zorunlu sigortalı, 355.359 kişi isteğe bağlı sigortalı, 301.462 kişi çırak, 32.301 kişi yurtdışı topluluk sigortasına tabi, 1.259.755 kişi tarım sigortasına tabi, 12.664 kişi muhtar sigortalıdır.

Özel sandıklar dahil sosyal güvenlik kapsamına giren nüfus 63.292.619 kişidir. Toplam bağımlı sayısı da 35.568.344 kişiden oluşmaktadır.

10.080.044 pasif (emekli) sigortalıdan, 6.868.456 kişi yaşlılık aylığı alanlar, 110.811 kişi malullük aylığı alanlar, 6.746 kişi vazife malullüğü aylığı alanlar, 59.318 kişi sürekli iş göremezlik geliri alanlar, 49.132 kişi sürekli iş göremezlik ölüm geliri alanlar (dosya), 78.745 kişi sürekli iş göremezlik ölüm geliri alanlar (haksahibi) ve toplam 2.251.997 dosyadan (ölen sigortalı) ise 2.955.957 kişi ölen sigortalıların haksahipleri olarak Kurumdan aylık ve gelir almaktadır.

Aynı ay içerisinde Kurum, 6.792,5 Milyon TL’si prim geliri olmak üzere toplam Toplam 9.869,4 Milyon TL gelir elde etmiş, buna karşılık 8.269,5 Milyon TL emekli aylığı ödemesi, 3.489,3 Milyon TL sağlık ödemesi, 870 Milyon TL diğer ödemeler olmak üzere toplam 12.628,8 Milyon TL ödeme yapmıştır.

Nitekim 1999 ve 2002 yıllarında emeklik yaşı ve prim ödeme gün sayısının yükseltilmesi, 2008 yılı Ekim ayında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformu gibi çalışmalar söz konusu finansal açıkları azaltmak için yapılmış çalışmalardır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR, Malatya Aktif İşadamları Derneği’nin (MAKİAD) ev sahipliğinde Anemon Otel’de gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgilendirme ve İstihdamı Teşvik Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmasında bu konuya değindi.

Başkan ACAR konuşmasında; geçmişte yaşanan yanlış uygulamaların sıkıntılarının halen sürdüğünü, 2012 bütçesine göre Kurumun 133,2 milyar TL geliri olduğunu; 97,2 milyar TL’lik prim gelirine karşılık 104,7 milyar TL emekli aylığı ödediklerini, prim gelirleri ile emekli aylıklarını karşılamayan bir ülke konumunda olduğumuzu belirtti.(www.isvesosyalguvenlik.com)