Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sigorta Kollarına Göre Prim Oranları Nasıl Belirlenmiştir ?

Sigorta Kollarına Göre Prim Oranları Nasıl Belirlenmiştir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 77- SİGORTA KOLLARINA GÖRE PRİM ORANLARI NASIL BELİRLENMİŞTİR ?

CEVAP 77- Belirlenen matrah üzerinde alınacak prim oranları sigorta kolları dikkate alınarak ayrı ayrı olmak üzere Kanunla belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı sigorta primine esas kazancın % 2’si ve tamamı işveren hissesi olarak belirlenmiştir.

b) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.

c) Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde;

-4/a kapsamında çalışan (eski SSK’lı) sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim olan % 20’ye 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,

-4/c (eski Emekli Sandığ) sigortalıları için ise uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı  malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim olan % 20’ye 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan,

eklenmesi suretiyle belirlenmekte ve bu şekilde bulunan oran ile % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenmektedir.

-Genel sağlık sigortası primi primine esas kazancın % 12,5 olup, bunun % 7,5’u işveren ve % 5’i de sigortalı hissesidir. Yalnız 15/10/2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan 4/c (eski Emekli Sandığı) sigortaları için genel sağlık sigortası primi % 12 olarak belirlenmiş ve bu primin tamamının kurumlarınca ödenmesi öngörülmüştür.