Anasayfa / Haber / Sigorta Prim Oranları Ne Zaman Sabitlenecek?

Sigorta Prim Oranları Ne Zaman Sabitlenecek?

Sponsorlu Bağlantılar

4/a kapsamında sigortalı (işçi) çalıştıran işverenler, kısa vadeli sigorta kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası) için, işyerinde yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 arasında prim ödemektedirler. Aynı şekilde 4/b kapsamında çalışan sigortalılar (kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar/Bağ-Kur’lular) da yaptıkları işin tehlike sınıf ve derecesine göre kısa vadeli sigorta kolları için, % 1 ilâ % 6,5 arasında prim ödemektedirler.

Ancak bilindiği üzere, 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiş, bu değişikliğe bağlı olarak da 10 uncu madde ile 5510 sayılı Kanunun 83 üncü ve 84 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmış, yapılan bu değişikliklerle kısa vadeli sigorta kolları prim oranı bütün işyerleri için % 2 olarak sabitlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’na da bu % 2’lik oranı % 1,5 ile % 2,5 arasında değiştirme yetkisi verilmiştir (6385 Sayılı Torba Kanunla Yapılan Düzenlemelerin Ayrıntıları, Prim Oranlarıyla İlgili Yeni Düzenleme İşçilere Ödenen Ücretleri Etkileyecek mi? başlıklı haberler).

6385 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde söz konusu değişikliklerin, 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlandığından, kısa vadeli sigorta kolları prim oranları 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran bütün işyerleri ve 4/b kapsamındaki sigortalılar için 2013 Eylül ayında % 2 olarak sabitlenecektir.