Anasayfa / Haber / Sigorta Primlerinin Ürün Bedelinden Tahsiline İlişkin Ayrıntılar Belirlendi

Sigorta Primlerinin Ürün Bedelinden Tahsiline İlişkin Ayrıntılar Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin onikinci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla % 1 ilâ % 5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan, “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ” 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış (Tarım Bağ-Kur’luların Sigorta Primleri Ürün Bedelinden Kesilecek başlıklı haber) ve 1 Nisan 2013 tarihinde de yürürlüğe girmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu defa, söz konusu uygulamanın ne şekilde yürütüleceğini ayrıntılı olarak belirten 2013- 27 sayılı Genelge’yi yayımladı.

Genelgenin ana konu başlıkları aşağıda yer almaktadır;

1- Genel Açıklamalar

2- Tarımsal Kesinti Yapacak Olanlar

3- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılacak Olanlar

4- Sattıkları Ürünlerden Kesinti Yapılmayacak Olanlar

5- Kesinti Oranı

6- Tarımsal Ürün Kesintisi Yapacak Olanların (Kesinti Sorumlusu) Tescili ve Şifre Verilmesi

7- Kesinti Muafiyet Belgesi Düzenleme

7.1- Süresiz Kesinti Muafiyet Belgesi:

7.2- Süreli Kesinti Muafiyet Belgesi:

8- Tarımsal Kesinti Yapanlarca Hazırlanacak Belgeler ve Bu Belgelerde Yer Alması Gereken Bilgiler

9- Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma Verilmesi

9.1- Kesinti Bildirim Listelerinin Kağıt Ortamında Kuruma Verilmesi

9.2- Kesinti Bildirim Listelerinin e-Kesinti Programı ile Kuruma Gönderilmesi

10- Kesinti Bildirim Listelerinin Süresi Dışında Kuruma Verilmesi

10.1- Süresi dışında Kuruma verilen kesinti bildirim listelerinin işleme alınması

10.2- İdari para cezası uygulaması

11- Kesinti Tutarlarının Kurum Hesabına Yatırılması

12- Kurum Hesaplarına Süresi İçerisinde Yatırılmayan Kesinti Tutarlarına İlişkin Faizin Hesaplanması

13- Kesinti Suretiyle Alınan Primlerin Mahsubu ve Yersiz Alınan Tutarların İadesi

14- 1/10/2008 Tarihinden Önce Yapılan Tarımsal Kesinti Nedeniyle Tescil İşlemleri

15- 1/10/2008 Tarihinden İtibaren Yapılan Tarımsal Kesinti Nedeniyle Tescil İşlemleri

16- Tarımsal Kesinti Yapanların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

17- Kurum Denetleme ve Kontrol Yetkisi

Söz konusu Genelgenin linki aşağıda yer almaktadır.

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d9991264-c40e-46a1-9214-0f3c5fe746eb/2013_27_Tarimsal_Kesinti_Uygulamasi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d9991264-c40e-46a1-9214-0f3c5fe746eb