Anasayfa / Soru - Cevap / Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Düzeltme veya İptal Yapılabilir mi ?

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde Düzeltme veya İptal Yapılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İstisnai durumlar hariç Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin en geç sigortalı işyerinde işe başlamadan bir gün önce verilmesi gerekmektedir. Ancak işe giriş bildirgesi verildikten sonra sigortalı işe geç başlayabilmekte veya hiç başlamamakta, bu durumda da sigortalı işe giriş bildirgesi üzerinde düzeltme yapılması veya bildirgenin iptal edilmesi gerekebilmektedir.

E – bildirge üzerinden verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgesi ile ilgili düzeltme işlemleri İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme ekranı üzerinden yapılabilmektedir. Ancak işe giriş tarihi, sigorta kolu bilgilerinin bildirgenin verildiği gün içerisinde düzeltilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, yaşlılık aylığı alan sigortalılar için sigorta kolu bilgisinin işe giriş tarihinin bildirildiği ayın 12’si ile aynı sonuna kadar güncellenmesi gerekmektedir.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin iptal işlemi de İşe Giriş Bildirgesi İptal menüsünden aynı gün içerisinde iptal edilebilir.

Dolayısıyla sigortalı işe giriş bildirgesinin e-bildirge sistemi üzerinden verildiği tarih geçtikten sonra yapılacak değişiklikler için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekir. Bu aşamada işe giriş tarihinin değişikliği veya sigortalının işyerinde işe başlamaması nedeniyle bildirgenin iptali işlemiyle ilgili olarak işveren tarafından ilgili müdürlüğe yapılacak başvuruda işverenin durumu kesin delillerle ispatlaması gerekir. Başvuru üzerine müdürlük tarafından gerekli inceleme yapılır, işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı kontrol edilir, işverenin iddialarının doğru olduğu anlaşılırsa gerekli düzeltmeler müdürlük tarafından yapılır. İşverenin bildirim ve beyanlarında tereddüt ve şüphe bulunması halinde ise konu Kurumun denetim elamanları tarafından incelenir ve sonucuna göre işlem yapılır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle ilgili düzeltme – silme – iptal işlemleri ise İşten Ayrılış Bildirgesinde Düzeltme – Silme Yapılabilir mi ? başlıklı yazıda belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)