Anasayfa / Yargı Kararları / Sigortalı İşe Giriş Bildirgesiyle İlgili Yargıtay Kararları

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesiyle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; işe giriş bildirgesinin verilmiş olması halinde hizmet tespit davası açmadaki 5 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanmayacağı, işverene ait işyerinde ………. tarihleri arasında asgari ücretle çalıştığının tesbitine karar verilmesi istemi, İlk işyerindeki çalışması Kanuna uygun şekilde işe giriş bildirgesi verilerek Kuruma bildirilmiş sigortalıların iş akdi sona ermeden aynı işverenin ikinci işyerinde çalışmaya başlaması halinde bu işyerinden ikinci bir işe giriş bildirgesi verilmesine gerek olmadığı, sigortalı bildiriminin herhangi bir suretle değil örneği Kurumca hazırlanacak bildirgelerle yapılması gerektiği, sigortalının imzasını taşıyan işe giriş bildirgesinin aksi kanıtlanmadıkça sigortalıyı bağlayacağı, sigortalı olarak tescil işleminin geriye götürülmesi, usulüne uygun verilmiş sigortalı işe giriş bildirgesi vara prim belgesindeki farklı işe giriş tarihi kabul edilmez, bir kimsenin sigortalı olarak sicile geçirilmesi ve sigorta sicil numarası verilebilmesi için usulüne uygun işe giriş bildirgesi verilmiş olması gerekir, Kurumdaki grevden dolayı işe giriş bildirgesini veremeyen işveren sorumlu tutulamayacağı, birden fazla işe giriş bildirgesi verilmiş olmasının çalışmaların kesintili geçtiğine karine teşkil edeceği, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• 5 yıllık dava açma süresinin işe girişi verilmiş olanlar için geçerli olmadığı

• Aralıklı birden fazla işe giriş bildirgesi verilmesi

• Çırak ve öğrenciler

• Grev nedeniyle işe girişin verilmemesi

• İlk işyerinde işe girişi verilmiş sigortalının ikinci işyerinde işe girişi

• İşçinin nakli halinde işe giriş bildirgesi

• İşe başlama tarihinin geri götürülmesi

• İşe giriş bildirgesi

• İşe giriş bildirgesinin kurumda kaybolması

• Prim belgesinin işe giriş yerine geçmeyeceği

• Süresinde işe giriş bildirgesi vermemek