Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

İstisnaları hariç Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir. İstisnaları hariç 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla ilgili Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin e-bildirge sistemi üzerinden verilmesi gerekmektedir. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler başlıklı yazıda yer almaktadır. Bildirgenin adi posta veya kargoyla gönderilmesi halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi belgenin verilme tarihi olarak kabul edilir. Bildirgenin iadeli taahhütlü veya acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi halinde ise postaya veriliş tarihi Kuruma veriliş tarihi olarak esas alınır.

Gerek 4/1-a (SSK) sigortalılarıyla ilgili olarak kağıt ortamında verilecek işten ayrılış için, gerekse 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların işten ayrılışı (işi bırakma) için aşağıda linki yer alan Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi kullanılmaktadır.

1/8/2009 tarihinden itibaren Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin süresinde verilmemesi durumda idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır. (Bkz. 2016 Yılında 5510 Sayılı Kanuna Göre Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları)

4/1-a (SSK) sigortalılarının işsizlik ödeneğine (işsizlik maaşına) hak kazanıp kazanmadığı hususunda Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde belirtilen işten ayrılış nedenine bakıldığından, bu bildirge büyük önem taşımaktadır.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi