facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Dosyalar / SGK - Sigorta Mevzuatı Dosyalar / Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar – Kısmen Sigortalı Sayılanlar – Sigortalı Yapılması Zorunlu Olanlar

Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanlar – Kısmen Sigortalı Sayılanlar – Sigortalı Yapılması Zorunlu Olanlar

Sponsorlu Bağlantılar

1-Yasal Düzenleme:

Sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi ile ilgili konular 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 ila 9 uncu (8 inci madde hariç) maddeleri, eski ve yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

2.1-01.10.2008 tarihinden önceki uygulamaya göre 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde Türk işverenler tarafından istihdam edilen Türk işçileri, ayrıca avukatlar ve noterlerin sosyal güvenlikleri topluluk sigortası kapsamında SSK tarafından sağlanıyordu. Reformun yürürlüğe girmesiyle birlikte artık avukat ve noterler 4/b kapsamında sigortalı sayılacaklar, yurtdışında Türk işverenler tarafından çalıştırılan işçilerle ilgili olarak da 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin g bendi gereğince bazı sigorta kolları uygulanacaktır.

2.2-6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler de 4/b grubuna dahil edildi.

2.3-İsteğe bağlı sigortalılar 4/b grubuna dahil edildi.

2.4-Daha önceki uygulamaya göre 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre Bağ-Kur sigortalısı sayılan anonim şirketlerin kurucu ortaklarından sadece yönetim kurulu üyesi olanlar 5510 sayılı Kanunda sigortalı sayılmamışlardır.

3-Sigortalılığın Zorunlu Oluşu:

5510 sayılı Kanunun 92. maddesi uyarınca;

Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere; sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olmak sigortalının kendi isteğine dahi bırakılmamış, kanunen zorunlu tutulmuştur. Dolayısıyla bu konuda sigortalı – işveren arasında yapılacak sözleşmeler bile geçersiz sayılmıştır. Aynı hüküm 01.10.2008 tarihinden önce yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanunda da yer almaktaydı.