Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sigortalılar, Gelir ve Aylık Alanlar ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Hangi Hallerde ve Nasıl Sözleşmeli Ülke Sağlık Yardımlarından Yararlanabilirler ?

Sigortalılar, Gelir ve Aylık Alanlar ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Hangi Hallerde ve Nasıl Sözleşmeli Ülke Sağlık Yardımlarından Yararlanabilirler ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 15- 5510 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILAR İLE BU KANUNA GÖRE GELİR VE AYLIK ALANLARLA BUNLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER HANGİ HALLERDE VE NASIL SÖZLEŞMELİ ÜLKE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLİRLER ?

CEVAP 15- Türkiye – Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hariç, diğer ülke sözleşmelerine göre 5510 sayılı Kanuna göre sağlık yardımı hakkını elde etmiş kişilerden sadece işçi kapsamında;

– Sigortalı olanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin,

-Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir ve aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin,

-Hak sahibi (dul ve yetim) sıfatıyla gelir ve aylık alanların,

sözleşmeli ülkedeki tedavi giderleri, SGK tarafından karşılanmaktadır.

Ancak, Almanya ile varılan mutabakata göre 5510 sayılı Kanuna göre bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde sigortalı olanlar ile bu statülerden gelir ve aylık alanlarla bunların aile bireyleri de, işçiler gibi Türkiye – Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin sağlık yardımlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmaktadırlar.

Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre sağlık yardım hakkını SGK’dan elde etmiş yukarıda belirtilen sigortalılar ile gelir ve aylık sahipleri ve aile bireylerinden sözleşmeli ülkelerde;

– Geçici olarak bulunanlar,

-Daimi olarak ikamet edenler,

-Tedavisine davam edilmek üzere sözleşmeli bir ülkeye gönderilenler,

SGK adına bulundukları sözleşmeli ülke sigorta kurumlarınca yapılan sağlık yardımlarından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Bunun için, ülkeler ve durumları itibariyle kodları aşağıdaki tabloda gösterilen ve yurtdışına çıkmadan önce usulüne uygun bir şekilde SGK’nin yetkili il müdürlüğünden / merkezinden temin edilen sağlık yardımına hak kazanma belgesinin, sözleşmeli ülkenin hastalık kasasına ibraz edilmesi gerekmektedir.

ÜLKE   ADI

GEÇİCİ   OLARAK BULUNANLAR

TEDAVİ   AMAÇLI GÖNDERİLENLER

SÜREKLİ   İKAMET EDENLER

Sigortalının  Aile Bireyleri

Gelir/Aylık   Sahipleri ve Aile Bireyleri

F.   AlmanyaA/T   11A/T   12A/T   9A/T   21
HollandaTUR/N   111TUR/N   112TUR/N   109TUR/N   121
BelçikaT/B   8T/B   10T/B   6TB   16
AvusturyaTR/A   3TR/A   3-ATR/A   4TR/A   4
FransaSE   208-06 A TFSE   208- 28 TFSE   208 – 04 TFSE   208-09 TFSE   208-07 TF
K.K.T.CT.R   /K.K.T.C 3T.R   /K.K.T.C 5T.R   /K.K.T.C 6T.R   /K.K.T.C 7
MakedonyaTR/MC   4TR/MC   5TR/MC   6
AzerbaycanTR/AZ   4TR/AZ   8TR/AZ   5TR/AZ   6
RomanyaTR/R   3TR/R   3TR/R   6TR/R   4
Çek   CumhuriyetiTR/CZ   111TR/CZ   112
Bosna-HersekTR/BH   4TR/BH   5TR/BH   6TR/BH   7
ArnavutlukTR   /AL 4TR   /AL 10TR   /AL 6
LüksemburgTR/L   3TR/L   3TR/L   5TR/L   4
Hırvatistan

SGK sigortalıları, gelir ve sahipleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık yardımlarını kapsamına alan sözleşmeli ülkelerde bulundukları sırada, kendi imkanları ile karşıladıkları sağlık yardımı giderlerini SGK’dan talep etmeleri halinde, fatura asılları ile doktor raporlarını anılan Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

SGK’ca yapılan değerlendirmede, sağlık yardımı hakkının bulunduğunun ve görülen tedavinin ani ve acil olduğunun kabul edilmesi şartı ile sözleşmeli ülke mevzuatına göre ödenmesi gereken sağlık yardımı gideri, tedavi tarihindeki cari kur üzerinden ilgililere iade edilmektedir.