Anasayfa / Yargı Kararları / Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi – Çakışması – Çifte Sigortalılıkla İlgili Yargıtay Kararları

Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi – Çakışması – Çifte Sigortalılıkla İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; ………… tarihleri arası SSK sigortalılık süreleri ile çakışan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin iptali ile çakışmayan sürelerin geçerliliğinin tespitine karar verilmesi istemi, iptal edilen SSK sigortalılığıyla ilgili Kurum kararının iptali istemi, Bağ-Kur sigortalılığının SSK’ya tabi olarak çalıştığı dönem için iptali istemi, Bağ-Kur sigortalılığı önceden beri devam eden kişinin 506 sayılı Kanuna göre SSK kapsamına alınmayacağı, ………… tarihleri arasında SSK sigortalısı olduğunun tespitine, Bağ-Kur sigortalılığının iptaline ve SSK’dan emekli olması gerektiğine karar verilmesi istemi, Bağ-Kur Kanunu kapsamına alınması işleminin iptali istemi, ………… tarihleri arasındaki Bağ-Kur sigortalılığının iptaline ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi sigortalı olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, tarihleri arasındaki Bağ-Kur sigortalılığının geçerliliğine karar verilmesi istemi, SSK kapsamındaki sigortalılık süresiyle çakışan dönemler dışında Tarım Bağ-Kur kapsamında sigortalı olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, Bağ-Kur ve SSK’ya tabi hizmetleri ve prim borçlarının tespitine karar verilmesi istemi, A.Ş. ortağının şirkette yürüttüğü işler dolayısıyla SSK sigortalısı sayılıp sayılamayacağının belirlenmesi, Bağ-Kur sigortalılığı ile isteğe bağlı SSK sigortalılığının çakışması halinde zorunlu olan, Bağ-Kur sigortalılığının esas alınması gerektiği, vergi mükellefiyetinden kaynaklanan Bağ-Kur kaydının iptali ile SSK sigortalısı olarak çalıştığının tesbitine karar verilmesi istemi, Bağ-Kur hizmetinin iptaline ve SSK’dan emekli olması gerektiğine karar verilmesi istemi, ………. tarihleri arası zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmadığının ve prim borcu bulunmadığının tespiti ile SSK’ya tabi zorunlu sigortalılığının geçerli olduğuna karar verilmesi istemi, ilk kesinti tarihinden itibaren tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi istemi, SSK sigortalılığı ile çakışan süreler haricinde tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tesbitine ve yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi istemi, SSK’ya tabi hizmetlerinin iptaliyle Bağ-Kur hizmetlerinin devamına karar verilmesi istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Çakışan sigortalılık süresinin iptali

• Kurum kararının iptali

• Sigortalılığın tespiti

• Aylığı bağlayacak kurum

• Çifte sigortalılık

• Bağ-Kur sigortalılığı

• Tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespiti

• Sigortalılıkların çakışması-yaşlılık aylığı tahsisi

• Bağ-Kur sigortalılığının iptali

• Çatışan sigortalılık

• Kazanılmış hak

• Çifte sigortalılık

• Çatışan sigortalılık durumu