Anasayfa / Soru - Cevap / Sigortalının Başka İşyerine Nakli Halinde Bildirge Verme Süresi Var mıdır ?

Sigortalının Başka İşyerine Nakli Halinde Bildirge Verme Süresi Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaktayken, şahıslara ait işyerleri için aynı şahıs adına, şirket – kooperatif gibi tüzel kişilere ait işyerleri için ise aynı tüzel kişi adına Sosyal Güvenlik Kurumunda başka sicil numarası ile kayıtlı bir başka işyerine, hizmet akdi sona ermeden naklen geçecek işçi için Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi verilmesi gerekir.

Ancak, aynı işverene ait ilk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, bu şekilde naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, verilecek olan Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi için herhangi bir süre sınırlaması bulunmayıp, yasal süresi dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır.

Burada en önemli husus, sigortalının hizmet akdinin sona erip ermediği hususu olup, sigortalının ayrıldığı işyerinden sonra ara vermeden nakil edildiği işyerinde işe başlaması halinde hizmet akdi sona ermemiş sayılır ve bu sigortalının gerek işten ayrılış bildirgesi gerekse işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmaz.

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe giriş bildirgesinde “İstisna Durum Bildirim Tablosu”nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” alanı, işten ayrılış bildirgesinde ise işten ayrılış nedenlerinden “16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” alanını seçmeleri gerekmektedir.