Anasayfa / Haber / Sigortalının Çalışmadığına Dair Bildirimde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sigortalının Çalışmadığına Dair Bildirimde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

2/3/2013 tarihli ve 28575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile istirahatli sigortalının işyerinde çalışmadığına dair bildirim konusunda işveren ve muhasebecilere büyük kolaylık getirildiği daha önce belirtilmişti (02/03/2013 tarihli haber).

Sosyal Güvenlik Kurumu bu defa işverenlere ikinci kolaylığı getirdi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre;

4/a kapsamında sigortalı olanlardan, işverenlerce istirahat döneminde aylık kazanç ve primleri Kuruma bildirilmeyenlerin, aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “01-İstirahat” olarak bildirilenler için bu bildirim Tebliğin 5/2 maddesi hükmü gereği Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yerine geçeceğinden ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu işyerlerinde çalışan sigortalılardan yukarda belirtilen tarihlerde istirahati başlayan ve sona erenlerden, işverenlerince istirahat dönemine ait aylık kazanç ve primleri toplu iş sözleşmesi gereği veya atıfet kabilinden Kuruma tam olarak bildirilenlerin anılan dönemlerdeki istirahat sürelerinde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının kamu işverenlerince aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son tarih olan 8/4/2013 tarihi saat 23:59’a kadar, özel sektör işverenlerince 24/4/2013 tarihi saat 23:59’a kadar Tebliğin 5/1 maddesinde belirtilen elektronik adresten Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Bundan sonraki aylarda sigortalılar için yapılması gereken Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş işleminin her ayın aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son gün olan kamu işyerleri için her ayın 7 sinde, özel işyerleri için her ayın 23 ünde saat 23;59’a kadar yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, çalışmadığına dair bildirimle ilgili olarak e-bildirge sisteminde de değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle; 4/a kapsamında sigortalı olan ve kamu işyerleriyle toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışanlardan, istirahat sürelerince işverenler tarafından aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için bu sürelere ait çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçecek, e-bildirge ekranlarına (aylık prim ve hizmet belgesine) bir sütun eklendi. Buna göre, istirahat döneminde işverenlerce aylık kazanç ve primleri Kuruma bildirilmeyen, anılan dönemde aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “01-İstirahat” bildirilenler için bu bildirim Çalışılmadığına Bildirim Girişi yerine geçeceğinden ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamakta.

Ancak, kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde ve özel iş yerlerinde çalışan sigortalılardan, istirahat dönemlerinde işverenlerince atıfet kabilinden aylık kazanç ve primleri Kuruma tam olarak bildirilenlerin istirahatli olunan dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesine eklenen “İstirahatli olduğu sürede çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi suretiyle Kuruma verileceği son tarih saat 23:59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” yapılmamış sayılacağından işverenlere 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen hükme göre işlem yapılacak. Yani, Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca Kurum, tebliğdeki değişiklikten sonra, konuya ilişkin olarak daha önce “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” konulu ve 2013/19 Sayılı Genelge yayımlamıştı. Söz konusu Genelgeye www.sgk.gov.tr adresindeki, Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.