Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalı veya gelir/aylık almakta iken ölenlerin ana ve babasının hak sahibi olarak gelir/aylığa hak kazanıp kazanmadığını belirlemek üzere çıkarılan bu Tebliğ, 9 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalı veya gelir/aylık almakta iken ölenlerin ana ve babasının, gelir/aylık bağlanması işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; Hak sahibi, Gelir, Aylık, Ödeme dönemi, Ay, Sosyal güvenlik kurumları, Adres kavramlarının tanımları yer almaktadır.

Tebliğin 5 inci maddesinde Ana ve babanın ölüm aylığı ve toptan ödeme başvurusu ile istenecek belgeler, 6 ncı maddesinde Kontrol ve denetimle görevli memurun yapacağı iş ve işlemler düzenlenmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde; ana ve babaya, hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması veya hak sahibi eş ve çocukların bulunmaması, ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlıklı 34 üncü maddesindeki oranlara göre gelir veya aylık bağlanacağı belirtilmiştir.

Tebliğin 6 ncı maddesinde de ölen sigortalının ana ve babası hakkında ölüm sigortasından yararlanmasına esas olmak üzere kontrol ve denetimle görevli memurca yapılacak işlemler ayrıntılı olarak belirtilmiştir.