Anasayfa / Form-Dilekçe / Sigortasız Çalışanlar İçin Şikayet Dilekçesi Örnekleri

Sigortasız Çalışanlar İçin Şikayet Dilekçesi Örnekleri

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortasız yani kayıtdışı çalışan kişinin aslında işe başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Sigortalı Bildirim Belgesi ile bildirebilir. (Bkz. Sigortasız İşçi Kendisini SGK’ya Bildirebilir) Ancak her nedense bu yol çalışanlar tarafından pek kullanılmamaktadır. Sigortasız çalışan kişi aşağıda linki yer alan örnek şikayet dilekçesi ile çalıştığı işyerinin bağlı olduğu SGK Müdürlüğüne şikayette bulunabilir veya ALO 170’i arayabilir. Özellikle işten ayrılmadan yani çalışıyorken yapılan şikayet daha çok sonuç vermekte, çünkü şikayet sahibinin işyerinde çalıştığı sırada tespit edilmesi imkanı olmaktadır.

İşten ayrıldıktan sonra yapılan şikayetler, eğer şikayet sahibi o işyerinde çalıştığı iddiasını belgeleyemiyorsa, pek sonuç vermemektedir. Çünkü şikayet nedeniyle yapılan inceleme de sadece şahit dinlenmesi yeterli olmamakta, şikayet sahibinin o işyerinde çalıştığına dair belgelere bakılmaktadır. Sigortasız çalışıyorken işten ayrılan işçiyle ilgili olarak işyeri kayıtlarından yapılan incelemeden de bir sonuç çıkmamaktadır.

Sigortasız çalıştıktan sonra işten ayrılı şikayette bulunan, ancak şikayetten bir sonuç alamayan kişinin İş Mahkemesine Hizmet Tespit Davası açması gerekir. Hatta sigortasız çalışmalarını belgeleyemeyecekse, şikayet yoluna başvurmadan doğrudan İş Mahkemesinde Hizmet Tespit Davasını açabilir.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca Hizmet Tespit Davasının hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde açılması gerekmektedir. (Bkz. Sigortasız Çalıştırılanların Dava Açmaları İçin Bir Süre Var mıdır ?)

Sigortasız Çalışanlar İçin Şikayet Dilekçesi Örnekleri