Anasayfa / Soru - Cevap / Sigortasız Çalıştırılanların Dava Açmaları İçin Bir Süre Var mıdır ?

Sigortasız Çalıştırılanların Dava Açmaları İçin Bir Süre Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanununun 86 ncı maddesine göre; sigortasız olarak yani  çalıştırılan, çalıştığı işyerinden hiç sigortalı bildirilmemiş olan, çalışmaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da tespit edilemeyen kişinin, çalıştığını ispatlayabilmesi için hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit dava açması gerekir. Dolayısıyla bu tür durumda olanlar için 5 yıllık dava zaman aşımı süresi bulunmaktadır.

Ancak, çalıştığı işyerinden en az bir gün de olsa sigortalı olarak bildirilmiş kişilerin, sigorta günleri veya prime esas kazançları eksik gösterilmiş / bildirilmiş olması nedeniyle açacakları davalarda bu beş yıllık süre geçerli değildir. Bunlar beş yıl geçtikten sonra da istedikleri zaman dava açabilirler.

Durum böyle olmakla birlikte, her iki durumda da geciktirmeden dava açmakta yarar vardır. Çünkü aradan geçen zaman uzadıkça,  şahit bulmak, dolaysıyla çalıştığını kanıtlamak zorlaşır. Bu özellikle çalıştığını belgeleme imkanı olmayan kişiler için büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan, çalışan kişi ölmüşse, hizmet tespit davasını hak sahipleri de açabilir.