Anasayfa / Yargı Kararları / Sigortasız Çalıştırılma – Hizmet Tespiti İle İlgili Yargıtay Kararları

Sigortasız Çalıştırılma – Hizmet Tespiti İle İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; davalı işyerindeki çalışmaların sigorta kapsamında geçtiğinin tespiti ve primlerinin geriye dönük tahsili istemi, davalı işverene ait işyerinde ………… tarihleri arasında kesintisiz ve sürekli olarak hizmet akdiyle çalıştığının tespitine karar verilmesi istemi, davalılardan işverene ait işyerinde ……………. tarihleri arasında geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespitine karar verilmesi istemi, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesi istemi, davacının …………… tarihleri arasında davalı işyerinde sürekli olarak çalıştığının ve son ücretinin ……….. TL olduğunun tespiti istemi, davalı işverenler nezdinde çalışmış olduğu tüm dönemlerde almış olduğu gerçek ücretin Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirildiğini iddia eden kişinin gerçek ücret ile bildirilen ücret arasındaki farkın tespiti yönündeki talebi, davalı işveren nezdinde …………. tarihleri arası çalıştığının tespitine karar verilmesi istemi, davalılardan işverene ait işyerinde ………….. tarihleri arasında çalıştığının tespitiyle işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesi istemi, 506 sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti istemi, davalıya ait işyerinde gemi adamlığı görevinde geçen her tam yıl için sigortalılık süresine 90 gün eklenmesi gerektiğinin saptanması istemi, davalı işverene ait işyerindeki çalışmasına ait sigorta bildirimi geç yapılan kişinin bildirim dışı kalan çalışma süresinin tespitine karar verilmesi istemi, davalı işverene ait farklı belde ve bölgelerde bulunan tarım arazilerinde, hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespitine karar verilmesi istemi, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Avukatlık ücreti

• Çalışma süresinin tespiti

• Çalışmanın tespiti

• Dava hakkı

• Davadan feragat

• Delillerin re’sen toplanması

• Ders görevi

• Geçici köy korucuları

• Hak düşürücü süre

• Halk eğitim merkezinde usta öğretici

• Hizmet akdinin özellikleri

• Hizmet süresinin tespiti

• Hizmet tespiti – delil

• Hizmet ve ücret tesbiti

• İspat

• İşçi ve sigortalı ayırımı

• İşte olup olunmadığının tespiti

• Kanıtlama yöntemi

• Kanunun amacı, sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar

• Kesintisiz çalışmanın kanıtlanması

• Kesintisiz ve sürekli olarak hizmet akdiyle çalışma

• Konut kapıcısı hizmet tespiti

• Ödeme belgeleri

• Ölü kişi adına hizmet tespiti

• Önceki çalışmışlığın tesbiti

• Prim ödenen günlerin tesbiti

• Sezonluk sigortalı çalışma günlerinin tespiti

• SGK yargılama giderlerinden sorumluluk

• Sigortalı hizmetlerin saptanması

• Sigortalı sayılanlar

• Sigortalılığın başlangıcı

• Sigortalılığın tespiti

• Stajyer öğrencinin sigortalılığı

• Sürelerin başlangıç zamanları

• Tarım işyeri

• Usuli kazanılmış hak

• Üçüncü kişinin aracılığı

• Yazılı belgelerin delil gücü