Anasayfa / Soru - Cevap / Sigortasız İşçi Kaza Geçirirse İş Kazası Haklarından Yararlanabilir mi ?

Sigortasız İşçi Kaza Geçirirse İş Kazası Haklarından Yararlanabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşyerinde çalışmaya başladığı halde işe girişi yapılmamış olduğu için kayıt dışı yani sigortasız olarak çalıştırılmaktayken iş kazası geçiren işçi, sigortalı bir işçi gibi bütün haklardan yararlanır. Çünkü, hizmet akdine istinaden herhangi bir işyerinde çalışan bir kişinin sigortalılığı çalışmaya başladığı andan itibaren başlamış demektir, yani sigortalılığın başlaması Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılmış olması şartına bağlı değildir. Dolayısıyla buradaki bildirim sadece bir formalitenin yerine getirilmesinden ibarettir denilebilir. Aynı hususlar sigortasız çalışıp meslek hastalığına yakalan kişiler için de geçerlidir.

Burada önemli olan, sigortasız çalışmaktayken iş kazası geçiren kişinin hizmet akdine istinaden çalışıyorken kaza geçirdiğinin tespiti ve meydana gelen kaza olayının iş kazası kapsamına giriyor olmasıdır. Hatta bu nedenledir ki 5510 sayılı Kanunun “Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk” başlıklı 23 üncü maddesinde;

– Sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirilmemiş olan kişilerin bildirim tarihinden önce meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ilgililerin gelir ve ödeneklerinin Kurumca ödeneceği,

– Bu şekilde, Kurumca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarının, sorumluluk halleri aranmaksızın, işverene ayrıca ödettirileceği,

belirtilmiştir.

Dolayısıyla sigortasız çalışıyorken herhangi bir iş kazasına maruz kalan kişinin, kazayı hizmet akdine istinaden çalışıyorken geçirdiği ve olayın da iş kazası olduğu tespit edildiğinde, bu kişinin gerekli tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığı gibi, sağ ise kendisi, hayatını kaybetmişse hak sahipleri kısa vadeli sigorta kollarından iş kazası halinde sigortalılara sağalan yardımlardan aynen faydalanır (Bkz. İş Kazalarında Sigortalıya veya Ölümü Halinde Hak Sahiplerine Hangi Yardımlar Yapılır ?). Kaza olayı işçinin işe başladığı gün meydana gelmiş olsa, bir gün daha sigortası olmasa bile fark etmez. Kişinin günlük veya aylık kazancının tespit edilememesi halinde prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) esas alınır.

Kaza geçiren işçinin başka bir işverene ait işyerinden sigortalı olması da sonucu değiştirmez, işçi kaza geçirdiği işyerinde sigortasız işçi kapsamında değerlendirilir (Bkz. Başka Yerde Sigortası Olan İşçiyi Çalıştıran İşverenin Sigortalı Yapması Zorunlu mudur ?).