Anasayfa / Bilgi / Sigortasız İşçi Kendisini SGK’ya Bildirebilir

Sigortasız İşçi Kendisini SGK’ya Bildirebilir

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalıların çalıştığı işyerinde kendisini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi şeklindeki uygulama aslında yeni bir uygulama olmayıp kayıt dışı istihdamı yani sigortasız işçi çalıştırılmasını önlemek amacıyla 4447 sayılı Kanunla 1999 yılında getirilmiştir.

Aynı uygulama sosyal güvenlik reformuyla birlikte yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunda da yer almıştır. Kanunun Sigortalı bildirimi ve tescili başlıklı 8 inci maddesinde; sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez, hükmüne yer verilmiştir.

Aynı konuya ilişkin olarak Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Sigortalıların kendilerini bildirmesi başlıklı 12 nci maddesinde uyarınca da; 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılar çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, örneği Yönetmelik Ek-3’te bulunan sigortalı bildirim belgesi ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda Kuruma bildirebileceklerdir.

Sigortalının kendisi tarafından yapılan bu bildirim üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili müdürlüğü o sigortalının işveren tarafından bildirilip bildirilmediğini kayıtlarından kontrol edecek, sigortalının bildirilmediğini veya işverenin yaptığı bildirimle sigortalının yaptığı bildirim arasında farklılık olduğunun anlaşılması halinde, ilgili müdürlük durumu sigortalıya ve gerekirse işverene bildirecek, sorunun bu şekilde hallolmaması halinde konuyu denetmen incelemesine verecek, inceleme sonucuna göre işlem yapacaktır.

Kendisini bildirecek sigortalının bu bildirimi çalıştığı işyerinin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne yapması gerekir. Aslında bu bildirim sigortalıların isteğine bağlı olmayıp bir yerde mecburidir. Ancak sigortalıların kendilerini bildirmemesi halinde herhangi bir idari para cezası uygulanmadığı gibi, bu durum sigortalının aleyhine herhangi bir sonuç doğurmaz.

Sigortalı bildirim belgesine Form ve Dilekçeler / SGK Form ve Dilekçeleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sigortasız çalışan işçilerin şikayet haklarıyla ilgili bilgi Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı başlıklı yazıda yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)