Anasayfa / Bilgi / SMMM – Müşteri Hizmet Sözleşmeleri Damga Vergisine Tabi mi ?

SMMM – Müşteri Hizmet Sözleşmeleri Damga Vergisine Tabi mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ile müşterileri arasında yapılan hizmet sözleşmeleri için her yıl Damga Vergisi ödenmesi gerektiğinin son günlerde Vergi Daireleri tarafından belirtilmesi hatta yazılı olarak bildirilmesi üzerine Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci, Borçlar Kanunu’nun 12 inci, Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesine atıf yapılarak özetle;

– Damga vergisini doğuran olayın; kâğıtların imzalanması yani sözleşmenin yapılması ile meydana geldiği, ancak Borçlar Kanunu’nun 12’inci maddesine göre akitlerin yani sözleşmelerin şekil şartına tabi olmadığı, yani yazılı olarak sözleşme yapma zorunluluğu bulunmadığı, yazılı bir sözleşme bulunmaması halinde de damga vergisinin doğmayacağı yani vergiyi doğuran olayın vuku bulmayacağı,

– 2014 yılında Balıkesir Vergi Mahkemesinin; “Bu durumda davalı idarece davacı ortaklık tarafından düzenlenen hizmet sözleşmelerinin süreçlerinin kendiliğinden uzayıp uzamadığı ve 2012 takvim yılı içerisinde yeni hizmet sözleşmesi düzenlenip düzenlenmediği hususunda herhangi bir somut tespit araştırılma ve incelemenin yapılmadığı, salt ortaklar tarafından verilen beyannameler ve bilgi kayıt sisteminden elde ettiği veriler ile yeni sözleşmelerin düzenlendiği varsayımından hareketle matrah tespit edildiği anlaşıldığından, takdir komisyonu kararına dayanılarak yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklinde karar verdiği (E:2013/455, K:2014/54 sayılı karar),

Bu çerçevede;

1- Sözleşme geçmiş yıllarda yapılmışta deva ediyorsa,

– Ücret asgari ücret tarifesindeki tutar üzerinden belirlenmiş ise ve herhangi bir şekilde değişikliğe uğramadan devam ediyorsa damga vergisi doğmayacağı,

– Asgari ücret üzerinden sözleşme yapılmış ve bu sözleşme sonraki yıllarda da devam ediyorsa sadece ilgili yılda yapılan artış üzerinden damga vergisi hesaplanması gerekeceği,

2- Yeni Sözleşme yapılması halinde, sözleşme tutarı üzerinden damga vergisinin hesaplanması gerekeceği,

açıklamalarına yer verilmiştir.

İlgili metnin tamamına ve eklerine http://www.asmmmo.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.