Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Şoförler İçin Sigorta Giriş Bildirgesi

Şoförler İçin Sigorta Giriş Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun Ek – 6 ncı maddesiyle ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilere özel şartlarla sigortalı olma imkanı getirilmiş olup, bu kapsamda sigortalı olanların aşağıda linki yer alan Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi ile ilgili SGK müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecektir.

Ayda 10 gün veya daha fazla süreyle çalışanların çalıştıran kişi (işveren) tarafından normal 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilmesi gerekmekte olup, bu Ek-6 kapsamındaki sigortalılık sadece ayda 10 günden az çalışanlar için geçerlidir.

Bu kapsamda sigortalı olanlar brüt asgari ücret ile onun altıbuçuk katı arasında kalmak kaydıyla seçtikleri kazanç üzerinden ve 2016 yılında aylık 23 gün üzerinden prim ödeyecekler, ancak aylık 30 gün üzerinden hizmetlerine eklenecektir. 2017 yılında aylık 24 gün üzerinden ödeyecekler, 30 gün olana kadar her yıl bir gün artacaktır. (Bkz. 2016 Yılında Ek-6 Taksi-Dolmuş Şoförlerinin Ödeyeceği Prim Tutarları)

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi