Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun (teşkilat yasasının) 31 inci ve geçici 8 inci maddelerine dayanılarak, sosyal güvenlik denetmen  yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yarışma ve yeterlik sınavları ile  atanma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma  usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla çıkarılan bu yönetmelik 26 Mayıs 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Sosyal güvenlik denetmenleri Kurumda görev yapan sosyal güvenlik kontrol memurlarının yerini aldığından, daha önce 4 Ocak 2009 tarihli Resmî  Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği ise bu Yönetmelikle birlikte yürürlükten  kaldırılmıştır,

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Denetmen yardımcılığına giriş başlıklı ikinci bölümünde; mesleğe giriş sınavı, duyuru, başvuru, sınav şartları, yazılı ve sözlü sınav, sınav sonuçlarının ilanı, sınava itiraz ve denetmen yardımcılığına atanma,

– Denetmen yardımcılarının  yetiştirilmesi, yeterlik sınavı, denetmenliğe atanma ve meslekte kıdem başlıklı üçüncü bölümünde; denetmen yardımcılarının yetiştirilme süreci, yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma, yeterlik sınav süreci, sınav sonrası başarısızlık veya denetmenliğe atanma,

– Denetmen ve denetmen  yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı dördüncü bölümünden, denetmen ve denetmen yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, tarama (işyerlerinde durum tespiti), rapor ve tutanakların düzenlenme şekli raporlar üzerine yapılacak işlemler,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı beşinci bölümünde kimlik belgesi ve mühür, aylık çalışma cetveli, yazışma, kurum içinden atama, hizmet içi eğitim,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.