Anasayfa / Makale / Sosyal Güvenlik Destek Priminin Getirisi-Götürüsü

Sosyal Güvenlik Destek Priminin Getirisi-Götürüsü

Sponsorlu Bağlantılar

1- GİRİŞ: Bilindiği üzere, emeklik aylığı bağlandıktan sonra tekrar çalışma halinde bazı durumlarda aylıkların kesilmemesi karşılığında çalışanlar adına sosyal güvenlik destek primi ödenmektedir.

Daha açık ifadelerle, aylıkların kesilmemesi karşılığında uzun vadede karşılığı olmayan prim alınmaktadır.

Çoğu kez, bu prim diğer normal primlerle karıştırılmakta ve emeklilik sonrası çalışma sonlandığında bu ödenen primlerin karşılığı sorulmaktadır.

Bu yazımızda sosyal güvenlik destek primi ile çalışılan dönemlerin nasıl değerlendirildiğine bakılacaktır.

2- KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aylıklar kesilmeden yani sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalışmada, normal çalışmadan farklı olarak işyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre % 1 ila 6,5 arasında kısa vadeli sigorta primi ile % 30 prim alınmaktadır.

Bu primin, emeklikten sonra hizmet akdi (eski SSK) kapsamında çalışanlar için kısa vadeli sigorta kolları priminin tamamı ile % 30’luk kısmın dörtte üçü işveren, % 30’luk kısmın dörtte biri de işçi hissesi olarak ödenmektedir.

Emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sosyal güvenlik destek primi ise emekli aylıklarından % 15 oranında kesinti yapılarak tahsil edilmektedir.

Alınan primin ilk kısmının adı kısa vadeli sigorta primi olmasına karşın, bu prim sadece iş kazası ve meslek hastalığı için alınmakta ve sadece bu sigorta kolundan dolayı karşılık bulmaktadır. Örneğin, sosyal güvenlik destek primi ödeyenlere hastalanmaları veya analıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Primin % 30’luk ikinci kısmının ise hiçbir karşılığı bulunmamaktadır. Yani çalışan hesabına işlenmemekte ve prim ödeme gün sayısına dahil edilmemektedir. Dolayısıyla çalışmanın sonlanması halinde kişi almakta olduğu aylığı almaya devam ettirilmekte ve aylığında herhangi bir artış olmamaktadır.

Ayrıca, 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup emekli olduktan sonra (hangi statüden emekli olursa olsun) hizmet akdi (eski SSK) kapsamında tekrar çalışmaya başlayacak olanlar için sosyal güvenlik destek primi uygulaması kaldırılmış bulunmaktadır.

Başka bir anlatımla; şu andaki hizmet akdi (eski SSK) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma; 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan, emekli olan veya emekli olup da sosyal güvenlik destep primine tabi olanları kapsamaktadır/kapsayacaktır.

3- SONUÇ

Emekli olunduktan sonra tekrar çalışma halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olunmasında emekli aylığında herhangi bir değişiklik olmayacağının bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. (www.isvesosyalguvenlik.com)

Recep LEVENT*

——————————————-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu

receplevent23@hotmail.com