Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin 81. Sayısı Çıktı

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin 81. Sayısı Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayınlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin Eylül-Ekim 2012 dönemine ait 81. sayısı çıktı. Toplam 127 sayfadan oluşan derginin içeriği aşağıda yer almaktadır.

• 3. Genel Kurul Toplantısına Giderken SGK Yalnızlaşıyor mu? / Prof. Dr. Yusuf ALPER – Uludağ Üniversitesi İ. İ. B. F. Öğretim Üyesi

• Sosyal Sigorta Sisteminde Norm ve Standart Sorunu ve Bağımlı Çalışma Statüsüne Sızmalar (4/B’ye Gerek Kaldı mı?) / Doç Dr. Oğuz KARADENİZ – Pamukkale Üniversitesi İ. İ. B. F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi

• Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü / Nagihan DURUSOY – Araştırma Görevlisi / Ayşe Güzide KOYUNCU – Araştırma Görevlisi / Çağla Ünlütürk ULUTAŞ – Öğretim Üyesi

• İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik AB ve UÇÖ’deki Çalışmalar / Gülay GENCER – Sosyal Güvenlik Denetmeni

• Tanı ve Nedenler Çerçevesinde 5510 Sayılı Kanuna Göre Meslek Hastalığı / Ramazan YILDIZ – SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü

• 5510 Sayılı Yasanın 102. Maddesi Uyarınca İşverene Aynı Dönem Yasal Kayıt ve Belgelerini İbraz Etmemesinden Dolayı İkinci Kez İbraz Etmeme Cezası Uygulanabilir mi? / Harun SERTBAŞ – SGK Başmüfettişi / Yasin ÖZBEY – SGK Müfettişi

• Bağ-Kur ve SSK Günleri Çakışan Limited Şirket Ortakları Dava Açarak Bağ-Kur Günlerini SSK’ya Saydırabilirler / Vakkas DEMİR – SGK Müfettişi

• Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Vergi İdaresine Yüklenen Ödevler / Dr. Mehmet BULUT – SGK Müfettişi

• Çeşitli Hukuk Dallarında Kullanılan Delil Serbestliği İlkesinin Sosyal Güvenlik Hukukundaki Yeri ve Uygulanabilirliği / Umut TOPÇU – SGK Müfettişi

• Prim ve Diğer Alacaklar Yönünden Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu / Kemal ÜNLÜ – SGK Müfettişi

• İkale Sözleşmesinin Yıllık İzin Ücretine Etkisi / Cüneyt ÖZEN – İş Müfettişi

• 6352 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Sonrası Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolu / Mikail KILINÇ– SGK Müfettiş Yrd.

• Sorun Cevaplayalım / Ersin UMDU – SGK Müfettişi

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin 2012/30 Sayılı Genelge

• SGK Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımına İlişkin 2012/27 Sayılı Genelge

• Pratik Bilgiler

Derginin önceki sayılarına ait MAKALE FİHRİSTİ ve ABONELİK bilgileri bilgileri http://www.sgmder.org.tr/ internet adresinde yer almaktadır.