Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Kasım – Aralık Sayısı Çıktı

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Kasım – Aralık Sayısı Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayınlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin Kasım-Aralık 2012 dönemine ait 82. sayısı çıktı. Toplam 120 sayfadan oluşan derginin içeriği aşağıda yer almaktadır.

• Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Genel Sağlık Sigortası: Kapsam ve Mali Sürdürülebilirlik Açısından Bir Değerlendirme / Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ – Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

• Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinin Yapısı ve Sabitleme Önerisi / Dr. Mehmet BULUT – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Milton I. Roemer’in Sağlık Sistemleri Sınıflandırması Çerçevesinde Brezilya, Çin Ve Türkiye Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırılması / Fatma YÜKSEKDAĞ- Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Sağlık Sistemlerinin Kuramsal Olarak Sınıflandırılması ve Bir Değerlendirme / Dr. Selin Ertürk ATABEY – Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi

• Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanlar Aylıklarını Alacaklar mı? / Cevdet CEYLAN – Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

• SGK Tarafından Uygulanan Para Cezalarında Pişmanlık İndiriminin Hesaplanmasında Son Durum / Faruk YÜKSEL – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Malul Çocuklar Yetim Maaşlarını Nasıl Artırır? / Muhammet GERÇEK – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• SSK Kapsamında Ödenen İsteğe Bağlı Sigortalılık Sürelerinin 01/10/2008 Tarihinden Sonra Bağkur Kapsamında Kabul Edilmesi Üzerine Farklı Yaklaşımlar / Süleyman TUNÇAY – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İsteyen Ev Kadınlarının Tescil İşlemlerinde Son Durum / Mahmut KOTAN – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi / M. Enes EROL – Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmeni

• SGK İdari Para Cezaları ve Tahsiline İlişkin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalarda Yargı Yeri / Yasin KULAKSIZ – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Vergi İndirim Belgesi Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme / Umut ÇİRAY – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yrd.

• Son Düzenlemelere Göre Eczacıların Kazanılmış Hakları ve Kapatılan Eczanelerin Durumu / Fevzi ÇAKMAK – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Yeni Dönemde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası İle Neler Değişecek?/ Bülent KUZU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İşçinin Ücretinin Tespiti ve Korunması / Ekrem TAŞBAŞI – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Çalışma Hayatında İkale Sözleşmesi / Erkan ÇETİN – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İş Sözleşmesinin Tek Taraflı Askıya Alınması Fesih Anlamına Gelir mi? / Cumhur Sinan ÖZDEMİR – İş Başmüfettişi

• Ülkemizde Küreselleşmenin Ekolojik Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

• Küreselleşme Yaklaşımları ve Türkiye İçin Stratejiler / Nihat UÇAN – KHO Öğretim Elemanı

• Sorun Cevaplayalım… / Ersin UMDU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Pratik Bilgiler