Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2012 dönemine ait 80. sayısı çıktı. Toplam 120 sayfadan oluşan derginin içeriği aşağıda yer almaktadır.

• Hem Eş Hem Babadan Aylık Alınabilir mi? / Cevdet CEYLAN – Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

• Memuriyet Hizmeti Olan Ancak Memurluktan Emekli Olmayanlara Emekli İkramiyesi Ödenmesinde Son Nokta / Mehmet UZUN – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları SGK’nun 5 Puanlık Prim İndiriminden Faydalanabilir mi? / Mahmut KOTAN – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Kısmi Süreli Çalışanların GSS Primini 30 Güne Tamamlatma Usulü / Ersin UMDU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İş Kazaları ve İş Güvenliği Alanında Ne Durumdayız / Atıf ÖZGEN – SGK Koordinasyon ve Bilgilendirme Dairesi Şube Müdür V.

• Sağlık Harcamalarını Etkileyen Faktörler ve Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Seyri / Fatma YÜKSEKDAĞ – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İşgücü Piyasalarında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Sorunu ve Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Uygulama Önerileri / Oğuz MÜLAYİM – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• İzin Kurulu Bulunması Gereken İşyerleri ve Kurulun Çalışması / Faruk YÜKSEL – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Eşit İşlem Borcuna Aykırı Davranmanın İşverenler Açısından Sonuçları / Umut TOPÇU – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Kıdem Tazminatı Hesabına Dahil Edilen Süreler, Ödemeler ve Kıdem Tazminatının Hesaplanması / Murat SAYGI – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanma; Yargıtay Kararları Işığında Özellikli Durumlar / Ekrem TAŞBAŞI – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yıllık İzin Süresi İçinde İstirahatli Geçirilen Süre Yıllık Ücretli İzin Süresinden Sayılır mı? / Cüneyt ÖZEN – İş Müfettişi

• İş Akitlerinin Feshinde Cezai Şart Uygulaması; Banka İş Akitleri Örneği / Mehmet Emre DİKEN – Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yrd.

• Çalışanların Örgütsel Destek Algısı / Yrd. Doç Dr. Orhan ADIGÜZEL – SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi / Sercan EDİNSEL – SDÜ İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

• Çalışma Hayatındaki Tehlike: Tükenmişlik / Nuray ERKEK – Sosyal Güvenlik Uzmanı / Fatih ERKEK – İç Denetçi

• Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri Bakımından Genel Sağlık Sigortasının Nüfusun Tamamına Teşmil Süreci / Süleyman TUNÇAY – Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi

• Acil Servislerdeki Hasta Yoğunluğu ve Çözümüne İlişkin Düzenlemeler / Recep Uz – Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi / Aydın SARI – Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi

• Sosyal Güvenlik Olgusunun Gelişim Sürecinde Edebiyatın Katkısı / Said Emre MEŞHUR – Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi

• Sorun Cevaplayalım – Ersin UMDU / Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

• Yargı Kararları

• Pratik Bilgiler

Derginin önceki sayılarına ait MAKALE FİHRİSTİ ve ABONELİK bilgileri bilgileri http://www.sgmder.org.tr/ internet adresinde yer almaktadır.