Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle kendilerinin veya ölümleri halinde hak sahiplerinin sosyal güvenliklerinin sağlanması, bu işlemler nedeniyle sosyal güvenlik kurumları arasında doğacak borç ve alacak miktarlarının hesaplanması ve tasfiyesi konusunda düzenlemeler içermektedir. Söz konusu 2829 sayılı Kanun sosyal güvenlik reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, geriye dönük sigortalılıklarla ilgili olarak halen uygulandığından, bu Yönetmelikte yürürlüktedir. Yönetmelik 19 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Haziran 1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde; sigortalı, hak sahibi, hizmet süresi kavramlarının tanımları yapılmış, uygulama kapsamına giren sosyal güvenlik kurumları sayılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; hizmetlerin birleştirilmesi ve ihyası, sigortalılık süresinin başlangıcı, birleştirilmeyecek hizmetler, hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, aylığı bağlayacak kurum, emekli ikramiyesi, hesaplaşma, aylığa veya ödemeye katılmama, başvuru ve yapılacak işlem, protokoller madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.