Anasayfa / Haber / Sosyal Güvenlik Kurumlarının Birleşme Süreci Tamamlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumlarının Birleşme Süreci Tamamlanıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde 20 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu’na yani SGK’ya devredilmiş, dolayısıyla üç ayrı sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilmişti. Ancak bu üç önemli kurumu yapılan bir kanun değişikliği ile tam anlamıyla birleştirmek mümkün olmadığından, birleşme sadece kağıt üzerinde kalmıştı. Kanun yayımlandıktan sonra bir süre daha kurumlar birbirinden ayrı olarak faaliyetlerine devam ettiler. Daha sonra ise ilk başta SSK ve Bağ-Kur Müdürlükleri tek çatı altında toplanmaya başladı. Ardından Emekli Sandığı Bölge Müdürlükleri de bulundukları illerde diğer iki kurum müdürlüğüyle aynı çatı altında birleştirildi. Kurumun Ankara da bulunan merkez teşkilatına ait birimlerde de tek çatı altında birleştirme işlemi benzer şekilde gerçekleşti.

Ancak, üç ayrı Kuruma ait birimler tek çatı altında birleştirilmiş olsa da her üç kurumun da teknolojik alt yapıları ve her üç kuruma tabi sigortalılarla ilgili işlemler farklı olduğundan, birleşme yine tam olarak sağlanamadı. Üç ayrı sosyal güvenlik kurumuna ait birimler tek bir binada birleşmiş olsa da bu defa bina içerisindeki işlem ve uygulamalar açısından birleşme yine tam olarak sağlanamadı, SSK sigortalılarının işlemleri ayrı bölümde, Bağ-Kur sigortalılarının işlemleri ayrı bölümde, Emekli Sandığı sigortalılarının işlemleri ayrı bölümde sonuçlandırılmaya başlandı. Hatta bazı müdürlüklerde emekli sandığına tabi (4/c kapsamındaki) sigortalılarla ilgili işlemleri yapacak birimler dahi henüz oluşturulmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, üç kurumun birleşmesinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için harekete geçti ve Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesini (SGEP) geliştirerek, Kurum tarafından verilmekte olan hizmetlere ilişkin iş süreçlerinin birbirleriyle, Kurumun diğer uygulamalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşların uygulamalarıyla entegre bir şekilde yeniden tasarlanıp yazılıma aktarılması suretiyle, Kurumun yeniden yapılandırılması için 5 Mart 2013 tarihinde TÜRKSAT A.Ş. ile bilgi teknolojileri danışmanlık ve destek hizmet alımı sözleşmesi imzaladı.

Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi (SGEP) ile;

• Kurum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin mevcut iş süreçlerinin belirlenerek yazılı hale getirilmesi,

• İş süreçlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda analiz edilip yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinliğin artırılması,

• İş süreçlerinin güncelliğinin korunması için gerekli yapının kurulması,

• Kurum bünyesinde tutulan verilerin birbirleriyle ve diğer paydaşlar tarafından saklanan verilerle entegre edilmesi, bu yolla veri toplama ve saklama süreçlerinde mükerrerliğin ortadan kaldırılması ve diğer paydaşlar ile etkin bilgi ve belge paylaşımının sağlanması,

• Yüksek standartlarda hizmet sunumu için yeniden yapılandırılan iş süreçlerinin yazılıma aktarılması ve bu yazılımın üzerinde çalışacağı donanım alt yapısının oluşturulması,

hedefleniyor.

Kalkınma Bakanlığınca (DPT) yatırım projesi olarak onaylanan Sosyal Güvenlik Entegrasyon Projesi’nin (SGEP) üç yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Böylece, 2016 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşa daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet veren bir kurum olması sağlanacak.