Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarının belirlenmesi ve bu oranların belirlenmesinde esas alınan kriterleri düzenlemek amacıyla hazırlanan bu Tebliğ, 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Aynı konuda daha önce 29 Eylül 2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ” ile bu Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak 22 Haziran 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ve eki listeler, bu Tebliğin yayımı tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma başlıklı 85 inci maddesinde sayılan kurum, kuruluş ve bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işlerine uygulanacak asgari işçilik oranları ile ilgili işlemleri kapsamaktadır. Dolayısıyla tebliğ eki asgari işçilik oranları (Pratik Bilgiler bölümünde yer almaktadır) ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili asgari işçilik uygulamalarında dikkate alınmaktadır.

Tebliğ; 12 Mayıs 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler başlıklı 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 27 Eylül 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları başlıklı 10 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde Asgari İşçilik Oranı; ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesi olarak tanımlanmıştır.

Tebliğde ayrıca; Çeşitli işkollarının asgari işçilik oranları, Listede oranları bulunmayan işler, Eski tebliğ hükümleri madde başlıkları altında düzenlemeler, tebliğ ekinde de asgari işçilik oranları listesi yer almaktadır. Söz konusu liste zaman zaman çıkarılan tebliğlerle yenilenmektedir.

Asgari işçilik oranları listesine Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.