Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Sponsorlu Bağlantılar

16 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 20 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kuruluş ve teşkilat yasası olup, Kurumun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektedir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ile Emekli Sandığı bu Kanun ile tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumun bünyesinde birleştirilmiş, 2006 yılında bu Kanun çıktıktan sonra söz konusu üç ayrı kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri tam olarak gerçekleşene kadar söz konusu kurum isimlerinin önüne Devredilen ibaresi eklenmiş, yazışma ve işlemlerde bir süre Kurumu adları bu şekilde kullanılmıştır. Örneğin Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu gibi.

Kanun ilk çıktığında, Kuruma bağlı olarak Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü şeklinde dört ayrı genel müdürlük kurulmuş, daha sonra yapılan yasal değişikliklerle Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü lağvedilmiş (kaldırılmış), Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü de Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü şeklinde iki ayrı genel müdürlüğe ayrılmıştır.

Lağvedilen Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne ait görev ve yetkiler ise 633 sayılı KHK ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir.

Sigortalılık ve sigortalılarla ilgili işlemler Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, emeklilik – dul ve yetim aylığı gibi tahsis uygulamaları ile ilgili iş ve işlemler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sağlık hizmetleri ve yardımları ile ilgili işlemler Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Kurumun yazılım ve teknolojik uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemler ise Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kuruma bağlı taşra teşkilatı olarak her ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, bu müdürlüklere bağlı olarak da Sosyal Güvenlik Merkezleri, bazı illerde Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, bazı büyük illerde de Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezleri bulunmaktadır. Kurumun taşra teşkilatının oluşumuyla ilgili ayrıntılı düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile yapılmıştır.