Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; kamu idarelerin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin (müteahhitlerin) hakedişlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesine ve kesin teminatlarının ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması” başlıklı 90 ıncı madde hükmüne dayanılarak hazırlanmış, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış, 29 Eylül 2008 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ekim 2008 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte, 23 Mart 1989 tarihli ve 89/13895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik kamu idarelerinin ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri (müteahhitleri) kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; alt işveren, hakediş, idare, ödeme makamı, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal, teminat gibi kavramların tanımları yer almaktadır.

Yönetmeliğin;

– İhalelerin bildirilmesi, hakedişlerin  mahsubu ve ödenmesi ile kesin teminatın iadesi başlıklı ikinci bölümünde; ihalelerin bildirilmesi, hakedişten kesinti ve mahsup, kesin teminatın iadesi,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; kurumun inceleme yetkisi, görevlilerin sorumluluğu, alt işverenin sorumluluğu, yürürlükten kaldırılan hükümler, hakedişi ödenmemiş veya kesin teminatı iade edilmemiş olan ihaleli işler,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.