Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Kanun gereği Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmasına, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere aynı Kanunun “Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi” başlıklı 72 nci maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılmış, 23 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; alt komisyon, diğer haklar, fiyatlandırma, komisyon, ödeme komisyonu, sağlık uygulama tebliği, sağlık hizmeti, sağlık hizmeti sunucusu kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Komisyonun ve alt komisyonların oluşumu, görevleri başlıklı ikinci bölümünde; komisyona katılacak temsilciler, komisyonun çalışma esasları, komisyonun görevleri, sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu başkanının görevleri, alt komisyonlar, alt komisyonun çalışma şekli ve görevleri, alt komisyon başkanının görevleri, sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonunun çalışmalarına ilişkin giderler ve sekreterya işlemleri,

– Kurumca ödenecek tutarlarının belirlenmesi başlıklı üçüncü bölümünde; sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek tutarlarının belirlenmesi,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı dördüncü bölümünde; geçiş hükmü, gündelik – yol – yatak ve yemek giderleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.