Anasayfa / Eski Haberler / Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş – Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş – Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 27 nci maddesinde; Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilâtının her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinden oluşacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda Kanunun 27 ve 41 inci maddelerine istinaden düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 01/10/2010 tarih – 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Yönetmelikte;

• İl Müdürlüğünün kuruluşu,

• Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşu ve kuruluşta esas alınacak kıstaslar,

• İl müdürlüğünün organizasyonu (kurulacak servis ve birimler),

• Sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu (kurulacak servis ve birimler),

• Sağlık sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu (kurulacak servis ve birimler),

• İl müdürlüğünün görevleri,

• Sosyal güvenlik merkezinin görevleri,

• Sağlık sosyal güvenlik merkezinin görevleri,

• Oluşturulacak servis ve birimlerin görevleri,

• Personelin görev, yetki ve sorumlulukları,

düzenlenmiştir.

Yönetmelikte kurulacak komisyon ve kurullarla bunların görevleri de belirtilmiştir. Bu komisyon ve kurullar;

• Prim tahakkuk itiraz komisyonu,

• İş kolu kodu itiraz komisyonu,

• İdari para cezası itiraz komisyonu,

• Tecil ve taksitlendirme komisyonu,

• Satış komisyonu,

• Hizmet kayıtları düzenleme komisyonu,

• Sağlık ödemeleri inceleme komisyonu,

• Sağlık ödemeleri itiraz komisyonu,

• Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge araştırma komisyonu,

• Sağlık kurulu,

olarak belirlenmiştir.

Sağlık Kurulu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün önerisi ve Başkanın onayı ile belirlenen illerde kurulabilecektir.