Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısı 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (teşkilat kanunu) ile düzenlenmiştir. Kurumun merkez teşkilatı yanında taşra teşkilatı ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinden oluşmaktadır. Bu Yönetmelik de söz konusu taşra teşkilatının kuruluş, çalışma usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile merkez müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler, servisler ve komisyonlar, bunların çalışma usul ve esasları bu yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatı ile taşra teşkilatında çalışan personeli kapsamaktadır. Dolayısıyla, müdürlerin, müdür yardımcılarının, servis ve komisyonlarda çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları da bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezinin her il müdürlüğüne bağlı olarak bir, İstanbul ilinde ise Anadolu ve Avrupa Yakasında birer olmak üzere kurulması öngörülmüştür.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Birinci bölümünde tanımlar,

– İkinci bölümünde taşra teşkilatı birimlerinin kuruluşu,

– Üçüncü bölümünde taşra teşkilatı birimlerinin organizasyonu,

– Dördüncü bölümünde taşra teşkilatı birimlerinin görevleri,

– Beşinci bölümünde taşra teşkilatı servislerinin görevleri,

– Altıncı bölümünde taşra teşkilatı personelinin görev, yetki ve sorumlulukları,

– Yedinci bölümünde komisyon ve kurulların kuruluş, görev ve sorumlulukları,

– Sekizinci bölümünde çeşitli ve son hükümler,

düzenlenmiştir.