Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının tahsilini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, ödeme tarihi altı aydan daha uzun süre gecikmiş ve Kurum Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenlerin ve prim borçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak çıkarılmış, 22 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğe istinaden 2015 yılında Kuruma 150 bin TL ve üzeri ödeme tarihi altı aydan fazla geçmiş prim borçluları www.sgk.gov.tr adresinden ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Borçlu işverenlerin kamuoyuna açıklanması başlıklı ikinci bölümünde; asgari borç miktarını belirleme yetkisi, borcun tespiti, kamuoyuna açıklamada dikkate alınmayacak borçlar, listelerin hazırlanması, listenin kamuoyuna açıklanması, itiraz ve düzeltme,

– Son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; 2008 yılı için kamuoyuna yapılacak açıklama,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.