Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önceki uygulamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler yanında işçilerin giriş ve çıkışları, yeni açılan işyeri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, işçilerin işten çıkışlarıyla ilgili olarak Türkiye İş Kurumu’na bildirim yapılması gerekiyordu. Birden fazla kuruma aynı konuyla ilgili bildirim yapma zorunluluğu işverenlerin yükünü artırıyordu. 5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 1 inci madde ile söz konusu sorun ortadan kaldırıldı ve sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması uygulamasına geçildi. Bu Yönetmelik de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi), 9 uncu (Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi) ve 11 inci (İşyeri Bildirgesi) maddelerine göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerleri bildirimlerinin; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi (işyerini bildirimi), 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi (işçilerin giriş ve çıkışlarını bildirme), 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi (işten çıkışı bildirme) ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi (işyerini bildirme) hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmesine dair usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Yönetmelik 21 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ağustos 2009 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik yukarıda belirtilen Kanunlara göre bildirim yapma yükümlülüğü olanları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde; işçi, işveren, işyeri, sigortalı gibi kavramların tanımları yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– Kuruma yapılan sigortalı ve işyeri bildirimlerinin ilgili kurumlara yapılmış sayılması başlıklı ikinci bölümünde; Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti, Kanunun 9 uncu maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti, Kanunun 11 inci maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti, sigortalı ve işyeri bildirimlerinin kuruma yapılma zorunluluğu,

– Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünde; idari para cezaları, 506 sayılı kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandık iştirakçilerinin bildirimleri,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.