Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkede Kurulu Bir Kuruluş Tarafından O Kuruluş Adına Geçici Olarak Çalışmaya Gönderilenlerin Sigortalılığı Nasıl Sağlanmaktadır ?

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkede Kurulu Bir Kuruluş Tarafından O Kuruluş Adına Geçici Olarak Çalışmaya Gönderilenlerin Sigortalılığı Nasıl Sağlanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 123- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKEDE KURULU BİR KURULUŞ TARAFINDAN O KURULUŞ ADINA GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞMAYA GÖNDERİLENLERİN SİGORTALILIĞI NASIL SAĞLANMAKTADIR ?

CEVAP 123- 5510 sayılı Kanunda bu yönde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, 2/3/2011 tarihinden itibaren yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için en fazla üç ay süreyle gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi çalıştığını ya da kendi çalışmalarından dolayı aylık aldığını belgeleyen kişiler sigortalı sayılmaması, ancak, üç aydan fazla süre için çalışma izni alınan sigortalılar işe başlama tarihinden sonra geçen 3 üncü ayın bitiminden itibaren sigortalı olmaları öngörülmüştür.

Geçici görevli olarak çalıştığı 3 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra Ülkemizden ayrılan ya da ayrılmadan yeniden çalışma izni talep edilen yabancı uyruklular hakkında üç aylık süre şartı aranmaksızın çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalı bildirimleri yapılmaktadır. Ancak, üç aylık çalışma süresini doldurmadan Ülkemizden ayrılan ya da Ülkemizde bulunduğu halde çalıştığı işinden ayrılan yabancı uyrukluların yeniden aynı ya da başka bir iş için çalışma izni alarak çalışmaya başlamaları halinde, ilk çalışma izinlerinde kullandıkları sürenin üç aya tamamlandığı tarihten sonra sigortalı sayılacaktır. Diğer bir ifade ile aynı kişi için bir defaya mahsus olmak üzere fasılalı ya da fasılasız üç aylık istisnai süre verilmektedir.

Bu düzenlemeye rağmen, konunun 5510 sayılı Kanunda yer almaması, buna rağmen kısıtlamaya gidildiği gerekçesiyle idari mahkemelerde açılan davalar SGK’nın aleyhine sonuçlanmaya başlanmıştır. SGK’ca da Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğiyle getirilen düzenlemeye son verilerek, bu kapsamdaki yabancı uyrukluların Türkiye’deki çalışma sürelerine bakılmaksızın bulundukları ülkede sigortalı olmaları durumunda, Türkiye’de sigortalı olmaları şartı aranmaması uygulamasına geri dönülmüştür.